Czym są usługi zaufania? Jakie jest ich zastosowanie?

Korzystanie z usług online niesie za sobą pewne niebezpieczeństwo, które w czasach dynamicznego rozwoju technologii jest sporą przeszkodą. Dostawcy wychodzą jednak naprzeciw nowym potrzebom, oferując usługi zaufania. 

 

Rola usług zaufania
Usługi zaufania umożliwiają bezpieczne zawieranie transakcji elektronicznych, które może odbywać się między: konsumentami, podmiotami gospodarczymi czy administracją publiczną. 

Dzięki wykorzystaniu usług zaufania przez firmy, administrację publiczną i konsumentów, możliwe jest przeniesienie wielu czynności na poziom cyfrowy przy zachowaniu ważnych procedur i standardów. Oznacza to, że użytkownicy w wygodny i mobilny sposób mogą między innymi: 

 • Zawierać umowy o pracę, 
 • Zawierać umowy: klient – firma lub firma – firma, 
 • Zabezpieczać korespondencję elektroniczną, 
 • Potwierdzić autentyczność biletów czy zaświadczeń, 
 • Automatycznie wydawać zaświadczenia; 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w projektowaniu cyfrowych strategii zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą konsultingową

 

Katalog usług zaufania elektronicznego
Jakie usługi zaufania można znaleźć w rozporządzeniu eIDAS?

 • Podpis elektroniczny,
 • Pieczęć elektroniczna,
 • Elektroniczny znacznik czasu, 
 • Walidacja, 
 • Konserwacja, 
 • Rejestrowane doręczenie elektroniczne,
 • Uwierzytelnianie witryn internetowych;

 

Podpis elektroniczny
To zbiór elektronicznych danych, które są świadomie używane jako podpis przez osobę fizyczną. Pozwala złożyć elektroniczne oświadczenia, potwierdzić dokumenty. Dokładniejsze informacje można uzyskać poprzez udział w szkoleniu BASIC z podpisu elektronicznego.

 

Pieczęć elektroniczna 
Jest pewnego rodzaju potwierdzeniem, że dany dokument elektroniczny pochodzi od konkretnej osoby prawnej i tylko przez nią możemy być używana. Stanowi dowód, że dokumenty się nie zmieniły i potwierdza ich autentyczność. 

 

Elektroniczny znacznik czasu
Zapewnia bezpieczeństwo elektronicznych dokumentów poprzez powiązanie ich z konkretnym czasem – od momentu znakowania nie wprowadzono w nich żadnych zmian. 

 

Walidacja
Jest to usługa, która dostarcza dowody ważności podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej. 

 

Konserwacja
Zapewnia przedłużenie technicznych możliwości weryfikacji podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej.

 

Rejestrowane doręczenie elektroniczne
Umożliwia przesyłanie elektronicznych danych, służy jako dowód posługiwania się tymi danymi oraz zabezpiecza je przed kradzieżą, uszkodzeniem czy nieautoryzowaną zmianą.

 

Uwierzytelnianie witryn internetowych 
Uwiarygadnia strony internetowe, przypisując je do konkretnego wystawcy. 

 

Kwalifikowani dostawcy usług zaufania
Polski rejestr kwalifikowanych dostawców usług zaufania obejmuje jedynie kilka firm, które mogą je świadczyć. Rejestr ten dostępny jest dla wszystkich na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji. Warto wiedzieć, że w Unii Europejskiej funkcjonuje 200 różnych dostawców, a ich usługi mają taką samą moc prawną. 

 

→ WAŻNE

Kwalifikowane usługi zaufania, to takie, które są świadczone przez kwalifikowanego dostawcę. Dostawca taki, musi spełniać wymogi podane w rozporządzeniu eIDAS

 

Akty prawne regulujące usługi zaufania
Najważniejszym rozporządzeniem, na którym opierają się usługi zaufania jest eIDAS z dnia 23 lipca 2016 r. Określa ono i standaryzuje przebieg transakcji elektronicznych w krajach europejskich, zapewniając ich bezpieczeństwo. 

 

W prawie polskim funkcjonuje ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 r. Jej rolą jest ustalenie zasad funkcjonowania identyfikacji elektronicznej w Polsce oraz nadzoru nad usługami zaufania.

 

Uzupełnić wiedzę na temat usług zaufania można poprzez zapoznanie się z raportami dostępnymi na naszej stronie: 

 

——————————————————————————————————————————————————————————

Sprawdź szkolenia BASIC & PRO z podpisu elektronicznego

——————————————————————————————————————————————————————————

Powiązane