Artykuły

Treści, które znajdują się w artykułach, koncentrują najważniejsze informacje związane z rozporządzeniem eIDAS, usługami zaufania i podpisem elektronicznym. Są swego rodzaju przewodnikiem po terminologii i aspektach prawnych, ale mogą również służyć jako pomoc dla początkujących w transakcjach elektronicznych.

NASZE SZKOLENIASzkolenie BASIC z podpisu elektronicznego:
Weryfikacja, aspekty prawne, technologiczne i praktyczne metody wykorzystania podpisu elektronicznegoSzkolenie PRO z podpisu elektronicznego:
Jak wdrożyć elektroniczną identyfikację oraz podpis elektroniczny w średnim i dużym przedsiębiorstwie? Szkolenie z doręczeń elektronicznych:
Poszerz wiedzę o wymaganiach prawa Unii Europejskiej oraz polskiej ustawy o doręczeniach elektronicznych. 

 

Warto wiedzieć