Przełom w usługach online – rozwój usług zaufania w Polsce

POBIERZ RAPORT

Warszawa, 23 listopada 2017r. – Niezależna polska agencja doradcza Obserwatorium.biz oraz wiodąca globalna firma konsultingowa Accenture opublikowały pierwszy polski raport o elektronicznych usługach zaufania w Polsce – „Przełom w usługach online. Rozwój usług zaufania w Polsce”.

„Dyskusja dotycząca zabezpieczenia transakcji elektronicznych oraz właściwej konstrukcji prawnej tych usług przetacza się przez kolejne sektory rynku. Rynek bankowy szuka uniwersalnego rozwiązania dotyczącego trwałego nośnika, zabezpieczającego korespondencję między bankami a klientem, w tym zawierane elektronicznie umów. Instytucje z sektorów usługowych, obsługujące miliony klientów, na przykład telekomunikacyjne czy energetyczne, szukają uniwersalnych rozwiązań pozwalających im na podpisywanie umów o usługi z klientami indywidualnymi i biznesowymi poprzez kanał cyfrowy. Również administracja publiczna sygnalizuje potrzebę zabezpieczenia usług, w których wypracowane mechanizmy eID mogą być niewystarczające – chociażby w kontekście obsługi przedsiębiorców. Usługi zaufania są w stanie adresować te potrzeby, po pierwsze dzięki wyraźnemu umocowanie regulacyjnemu, a po drugie dzięki gotowości polskich dostawców do dostarczania produktów w tym zakresie. Polskie społeczeństwo i przedsiębiorcy są gotowi, aby coraz więcej swoich codziennych spraw „załatwiać online”. Udostępnienie bezpiecznych mechanizmów zdalnego oświadczania woli w postaci usług zaufania będzie stanowiło kolejny etap w transformacji cyfrowej w Polsce” – mówi Miłosz Brakoniecki, Partner i Członek Zarządu Obserwatorium.biz.

Patronami Honorowymi Raportu zostali Ministerstwo Cyfryzacji oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Partnerami Raportu – Asseco Data Systems S.A. oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Patronat Medialny objęli: Gazeta BankowaMiesięcznik Bankserwis cashless.pl oraz aleBank.pl.

Premierowa odsłona raportu– 23 listopada br. w trakcie konferencji Digital Champions ’17

Główne wnioski z Raportu są zawarte w nocie prasowej do pobrania.

POBIERZ RAPORT

POBIERZ NOTĘ PRASOWĄ