Obserwatorium biz | Jesteśmy niezależną polską firmą doradczą, specjalizującą się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach, głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej.


Aktualności

O nas

Jesteśmy niezależną polską firmą doradczą, specjalizującą się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych w przedsiębiorstwach, głównie z sektora finansowego oraz administracji publicznej.

Wspieramy naszych klientów w poszczególnych fazach rozwoju strategicznego — diagnozy sytuacji wewnętrznej, otoczenia rynkowego, pomagamy formułować nowe cele i produkty, uwzględniając trendy społeczne i biznesowe wynikające przede wszystkim ze zmian technologicznych, wspieramy procesy wdrożeniowe i realizacyjne, w tym dla dostawców IT.

Realizujemy szereg działań edukacyjnych jak szkolenia i konferencje, aby szerzyć na rynku wiedzę o transformacji cyfrowej, jej konsekwencjach i warunkach optymalnej implementacji w danym przedsiębiorstwie.

Kompetencje

Obszary merytoryczne

Transformacja cyfrowa
Migracja procesów biznesowych do kanałów cyfrowych. Budowa nowej strategii produktowej i obsługi klienta dla sektora finansowego i administracji publicznej.
DIGITAL EXPERIENCE & OMNICHANNEL
Badania oczekiwań klientów w kontekście kanałów obsługi. Projektowanie nowych produktów i usług w środowisku cyfrowym.
eIDENTYFIKACJA i USŁUGI ZAUFANIA
Wdrażanie usług identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufanie zgodne ze standardami eIDAS w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach i administracji publicznej.
PSD2 i API-BANKING
Wsparcie w budowie rozwiązań API-BANKINGU. Przygotowanie do implementacji dyrektywy PSD2 z perspektywy banków oraz TPP.
BEZPIECZEŃSTWO CYFROWE
Identyfikacja głównych obszarów zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego oraz bezpieczeństwa informacji. Audyty i wdrażanie rekomendacji naprawczych.

Narzędzia

STRATEGIA I BENCHMARKING
Budowa strategii cyfrowej w poszczególnych fazach. Realizacja badań benchmarkingowych na rynkach polskim i zagranicznych.
AUDYTY BIZNESOWE I IT
Realizacja kompleksowych audytów systemów komercyjnych i administracyjnych. Perspektywa użytkownika, bezpieczeństwa cyfrowego, analiza funkcjonalna  i wydajności.
PROJEKTY BADAWCZE
Badania ilościowe i jakościowe rynku B2B oraz B2C.
KONFERENCJE I SZKOLENIA
Realizacja konferencji i szkoleń. Produkcja i wsparcie merytoryczne.
RAPORTY MERYTORYCZNE
Raporty rynkowe dotyczące gospodarki cyfrowej, e-identyfikacji i usług zaufania, bankowości elektronicznej i płatności elektronicznych.

Zaufali nam

`

PARTNERZY

Stanowimy zespół specjalistów w dziedzinie finansów i technologii posiadających bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów technologicznych i biznesowych w instytucjach finansowych, IT oraz administracji publicznej. Współpracujemy z szeregiem ekspertów, którzy wspierają nas przy realizacji poszczególnych projektów.

Dr Miłosz Brakoniecki

Partner i Członek Zarządu
Obserwatorium.biz Sp. z o.o.

Odpowiada za rozwój strategiczny oraz obsługę kluczowych klientów spółki.

Główne kompetencje
 • Strategia transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach i administracji
 • Bankowość i płatności elektroniczne
 • Rozwój sektora FinTech
 • Badania rynkowe
Doświadczenie i stanowiska
 • Współtwórca największego w Polsce serwisu crowd-fundingowego Siepomaga.pl i Fundacji Siepomaga.pl , Fundacji Polska 5.0 oraz FinTechów Rachuneo i Compay
 • Prelegent w kilkudziesięciu konferencji branżowych w kraju i za granicą, autor licznych publikacji dot. gospodarki cyfrowej i bankowości
 • W latach 2016-2020 Członek Rady Nadzorczej Diners Club Polska Sp. z o.o.
 • W latach 2016-2018 Co-lider Zespołu Cyfrowej Tożsamości Programu Paperless/Cashless przy Ministerstwie Cyfryzacji
 • W latach 2006-2014 dyrektor bankowości elektronicznej w Banku Zachodnim WBK, odpowiedzialny za biznesowy rozwój kanałów elektronicznych w banku
 • W latach 2012-14 członek Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich
Edukacja
 • Doktor nauk humanistycznych UAM w Poznaniu (specjalizacja socjologia)
 • Studia podyplomowe ze strategii i planowania biznesu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Michał Olczak

Partner i Członek Zarządu
Obserwatorium.biz Sp. z o.o.

Odpowiedzialny za wdrażanie kultury innowacji w połączeniu z cyberodpowiedzialnością.

Główne kompetencje
 • Lider i manager zwinnych zespołów
 • Programista i architekt systemów IT
 • Realizuje i weryfikuje systemy w oparciu o zasadę security by design
 • Praktyk innowacyjnych technologii w służbie ludzkości
 • Audytor w zakresie bezpieczeństwa i wydajności systemów IT
Doświadczenie i stanowiska
 • Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w rozwoju bezpiecznych i użytecznych aplikacji
 • Organizator OWASP Poznań oraz hackathonu DevCamp 2016 Warszawa
 • Członek Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych ZBP z ponad 10 letnim doświadczeniem w tworzeniu systemów bankowości elektronicznej w banku BZWBK
Edukacja
 • Absolwent Politechniki Poznańskiej, kierunek informatyka.

Piotr Sterczała

Partner i Członek Zarządu
Obserwatorium.biz Sp. z o.o.

Odpowiada za prowadzenie i realizację projektów konsultingowych i analitycznych.

Główne kompetencje
 • Bankowość i płatności elektroniczne
 • Prowadzenie projektów analitycznych
 • Projektowanie procesów elektronicznych
 • Analiza finansowa projektów IT i biznesowych
Doświadczenie i stanowiska
 • W latach 2010-2014 pracował w Banku Zachodnim WBK S.A., gdzie odpowiadał za wdrożenie i rozwój biznesowy bankowości mobilnej i internetowej.
 • Współautor publikacji dotyczących rozwoju rynku fintech, rynku bankowości elektronicznej od strony biznesowej i bezpieczeństwa IT
Edukacja
 • Absolwent Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, magister ekonomii.

Michał Tabor

Partner i Członek Zarządu
Obserwatorium.biz Sp. z o.o.

Pełni rolę eksperta w zakresie bezpieczeństwa i transakcji elektronicznych.

Główne kompetencje
 • Elektroniczna tożsamość i transakcje elektroniczne
 • Podpis elektroniczny i usługi zaufania
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Procesy, procedury i dokumenty – cyfrowa transformacja
Doświadczenie i stanowiska
 • Kierownik Centrum Certyfikacji Signet
 • Dyrektor Trusted Information Consulting
 • Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
 • Rzeczoznawca IR Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • Ekspert w projektach Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA
Edukacja
 • Uniwersytet Warszawski, Magister Informatyki

Dołącz do nas

Stanowimy zespół dynamicznych i chętnych do pracy ludzi. Kilkoro z nas zrezygnowało z typowo korporacyjnego stylu życia aby realizować projekty elastycznie, z pasją i z możliwością bezpośredniego udziału w ich efektach - również finansowych. Jeżeli jesteś ekspertem w jednym z naszych obszarów merytorycznych i chciałbyś nas wesprzeć w realizacji projektów to wyślij swoje cv na adres wspolpraca@obserwatorium.biz. Umożliwiamy pracę w formule zdalnej.