Co to jest pieczęć elektroniczna i czym się różni od podpisu?

Przy podpisywaniu cyfrowych dokumentów bezpieczeństwo jest podstawą, którą mają zapewnić kolejne elektroniczne rozwiązania wymienione w rozporządzeniu eIDAS. Jaka jest jednak dokładna rola pieczęci elektronicznej i dlaczego jest tak istotna?

 

Spis treści:

E-pieczęć i e-podpis – jaka jest różnica?

Najbardziej charakterystyczną cechą pieczęci elektronicznej jest to, że korzystać z niej mogą osoby prawne, a więc firmy, organizacje czy instytucje. W przypadku podpisu elektronicznego są to osoby fizyczne i służy on im jako podpis.

Ważne
Pieczęć elektroniczna nie jest odpowiednikiem podpisu elektronicznego osoby prawnej.

 

Autentyczność i integralność, a więc bezpieczeństwo

Tak jak reszta usług zaufania, pieczęć elektroniczna, jest jednym z elementów mających zapewnić szybszą i wygodniejszą komunikację w biznesie czy administracji publicznej. W jaki sposób? Umożliwiając obieg elektronicznych dokumentów poprzez zapewnienie:

  • autentyczności – pewności, że dokument pochodzi od danej organizacji, instytucji czy firmy,
  • integralności – pewności, że treść dokumentu nie została zmieniona.

Ta rola pieczęci elektronicznej została zawarta w rozporządzeniu eIDAS, które reguluje rynek usług zaufania i identyfikacji elektronicznej w krajach europejskich.

„Pieczęć elektroniczna” oznacza dane w postaci elektronicznej dodane do innych danych w postaci elektronicznej lub logicznie z nimi powiązane, aby zapewnić autentyczność pochodzenia oraz integralność powiązanych danych;
[eIDAS art.3]

 

Rodzaje pieczęci elektronicznej

Na rynku, tak jak w przypadku e-podpisu, funkcjonuje kilka rodzajów e-pieczęci, przy czym każdy z nich musi spełniać dodatkowe warunki.

Zaawansowana pieczęć elektroniczna:

  • jest unikalna dla osoby prawnej, która ją składa i pozwala na rozpoznanie jej tożsamości,
  • osoba składająca pieczęć ma kontrolę nad danymi, które służą do jej składania,
  • każda późniejsza zmiana w dokumencie potwierdzonym pieczęcią jest możliwa do rozpoznania.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna
Spełnia wszystkie warunki pieczęci zaawansowanej i dodatkowo:

  • jest składana za pomocą kwalifikowanego urządzenia
  • opiera się na kwalifikowanym certyfikacie*

 

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna może pomóc w automatyzacji wielu procesów w administracji publicznej i biznesie, a także być kolejnym krokiem do przełomu w usługach online. Oznaczałoby to ich znaczne usprawnienie i odciążenie obecnie funkcjonujących systemów, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa. Skorzystanie z oferty Obserwatorium.biz i Esysco umożliwi wdrożenie strategii cyfrowych związanych z pieczęcią elektroniczną, a także masowe pieczętowanie dokumentów.

 

*kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej może być wydany jedynie przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania. Uznawany w Polsce certyfikat kwalifikowany może wydać dowolny europejski kwalifikowany dostawca usług zaufania. Firmy świadczące usługę w Polsce są nadzorowane przez Ministra Cyfryzacji, a listę ich prowadzi Narodowy Bank Polski.

 

Data publikacji: 9.09.2020

Powiązane