Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania

POBIERZ RAPORT

W dniach 6-7 czerwca 2017 r. w Szczecinie odbyła się XVII edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania (EFPE 2017), której głównym tematem była „Cyfrowa identyfikacja i Mobilne e-Usługi – Bezpieczeństwo i Dostępność”. Obserwatorium.biz zostało partnerem merytorycznym wydarzenia.

W EFPE 2017 wzięło udział ponad 130 uczestników z 16 krajów Europy, Azji i obu Ameryk. Wśród nich byli przedstawiciele wielu znamienitych instytucji m.in. Komisji Europejskiej, ETSI, Ministerstwa Cyfryzacji, dużych instytucji korzystających z usług zaufania (w tym banków, urzędów i agencji rządowych), producentów oprogramowania, sprzętu oraz dostawców usług zaufania związanych z podpisem elektronicznym i elektroniczną identyfikacją.

Obok wykładów oraz prezentacji, specjalną rolę podczas konferencji odegrały dyskusje merytoryczne przeprowadzone podczas trzech paneli z uczestnictwem przedstawicieli świata biznesu, administracji oraz szkolnictwa wyższego. Tegoroczna konferencja pokazała, że usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna stają się narzędziem realizacji celów biznesowych dla podmiotów z różnych sektorów, które dotychczas nie dysponowały ani możliwościami, ani wiedzą pozwalającą na pełne wykorzystanie ich potencjału. Dyskusje podczas konferencji dotyczyły wykorzystania środków identyfikacji elektronicznej, podpisu elektronicznego oraz przyszłych usług doręczenia w wymianie międzynarodowej, w sektorze administracji publicznej oraz równolegle w sektorze komercyjnym, a w szczególności finansowym.

W trakcie Forum odbyła premiera pierwszego raportu o elektronicznej identyfikacji w Polsce –eID 2017 przygotowanego przez ekspertów Obserwatorium.biz oraz Accenture.

Zachęcamy do zapoznania się z deklaracją końcową wydarzenia. Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji w 2018 roku!

POBIERZ RAPORT

WIĘCEJ INFORMACJI

Powiązane