Co to jest podpis osobisty? Jak sprawdzić oraz czy warto?

W dobie cyfryzacji, coraz częściej musimy podpisywać dokumenty wysyłane elektronicznie. Dawniej konieczne było wydrukowanie dokumentu i podpisanie go ręcznie. Obecnie wystarczy mieć e-dowód wyposażony w warstwę elektroniczną, telefon z NFC i aplikację eDo App, by móc złożyć podpis osobisty na stosownym dokumencie.

 

Spis treści:

 

Sprawdź naszą ofertę doradztwa oraz szkoleń

Czym jest podpis osobisty?

Podpis osobisty to inaczej zaawansowany podpis elektroniczny. Oznacza to, że podpis osobisty wywołuje taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny. Taki rodzaj podpisu osobistego może być wykorzystywany również w kontaktach z podmiotami innymi niż publiczne, ale trzeba pamiętać że możliwe jest to w przypadku gdy obie strony wyrażą zgodę. Prawdziwość danych posiadacza podpisu osobistego potwierdza certyfikat podpisu osobistego zawierający: zawierający imię, nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL w tym jego zdjęcie biometryczne, czyli dane identyfikacyjne właściciela e dowodu.

 

Certyfikat podpisu osobistego w e-dowodzie

Certyfikat podpisu osobistego znajduje się w e-dowodzie. E-dowód osobisty wyposażony jest w bezstykowy elektroniczny chip, który umożliwia odczytanie danych, żeby certyfikat podpisu osobistego znalazł się w nowym dokumencie należy wyrazić na to zgodę podczas składania wniosku o nowy dokument. Do użycia podpisu osobistego, konieczne jest użycie specjalnego czytnika, konieczne jest też odpowiednie oprogramowanie lub telefon wyposażony w antenę NFC. Dane zabezpieczone są numerem CAN oraz ustalonymi przez właściciela dokumentu kodami PIN1 i PIN2. Zabezpieczają one nasz e-dowód przed odczytaniem danych przez osoby nieuprawnione.

 

Co można podpisać podpisem osobistym?

Podpis osobisty wykorzystywany jest w kontaktach z podmiotami administracji publicznej. Sam e-dowód pozwala na logowanie się do portali urzędowych (Profil Zaufany), potwierdzania swojej tożsamości za pośrednictwem przyłożenia e-dowodu z warstwą elektroniczną do odpowiedniego czytnika. Podpis osobisty może służyć do podpisu dokumentów elektronicznych wysyłanych z urzędu. Zaawansowany podpis elektroniczny pozwoli nam bez wychodzenia z domu podpisać dokument wysłany przez Internet. Podpisem osobistym możemy podpisywać wnioski kierowane do ZUSu, deklaracje, a także inne dokumenty zapośredniczone drogą elektroniczną. Podpis osobisty można wykorzystać również z kontaktami z podmiotami innymi niż publiczne, jednak podpisać pismo można tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę. Istnieje możliwość połączenia funkcjonalności podpisu kwalifikowanego z podpisem osobistym, dzięki temu potwierdzimy swoją tożsamość, oraz ze względu na to że podpis kwalifikowany ma taką samą wartość jak podpis odręczny – możemy nim opatrzyć każdy dowolny dokument, który wymaga takiego podpisu. Co istotne jest on honorowany przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Po przyłożeniu e dowodu z warstwą elektroniczną do smarfona z anteną NFC i skorzystaniu z aplikacji eDo App będziemy mogli podpisać dokument wysyłany elektronicznie. Należy jednak pamiętać, że w aplikacji eDo App, podpis osobisty podpisuje pliki jedynie w formacie pdf.

 

Czy warto uzyskać podpis osobisty?

Zdecydowanie warto, szczególnie że uzyskanie podpisu osobistego w nowym dowodzie jest całkowicie bezpłatne. Pamiętać trzeba jedynie o tym, żeby podczas wypełniania wniosku o nowy dowód osobisty wyrazić chęć jego posiadania, wtedy certyfikat podpisu osobistego znajdzie się w naszym dowodzie. Nawet jeżeli w tej chwili uważamy, że podpis osobisty nie jest nam potrzebny to warto posiadać te rozszerzoną funkcję naszego dokumentu tożsamości, szczególnie że coraz więcej podmiotów korzysta z elektronicznych funkcji nowego e-dowodu i jego elektronicznych funkcji.

 

Data publikacji: 21.02.2022

Powiązane