Co to jest podpis osobisty? Jak sprawdzić oraz czy warto?

W dobie cyfryzacji, coraz częściej musimy podpisywać dokumenty wysyłane elektronicznie. Dawniej konieczne było wydrukowanie dokumentu i podpisanie go ręcznie. Obecnie by móc złożyć podpis osobisty na stosownym dokumencie wystarczy mieć e-dowód wyposażony w warstwę elektroniczną, telefon z NFC i zainstalowaną na nim odpowiednią aplikację (np. eDo App).

 

Sprawdź naszą ofertę doradztwa oraz szkoleń

 

Co to takiego e-Dowód? 

E-dowód to dostępny w Polsce dowód osobisty z warstwą elektroniczną, który jest wydawany od 2019 roku. Obecnie każdy nowy dowód osobisty jest wydawany jako e-dowód. Tak samo jak zwykły plastikowy dowód osobisty pozwala na potwierdzenie tożsamości posiadacza w bezpośredniej fizycznej obecności stron – np. w banku, podczas kontroli granicznej lub u notariusza,  

E-dowody dają znacznie więcej funkcji i możliwości nam więcej możliwości, dostarczają informacje o posiadaczu elektronicznie, a także udostępniają funkcje Profilu Osobistego i Podpisu Osobistego.  

Profilu Osobisty, to środek identyfikacji elektronicznej pozwalający na potwierdzenie tożsamości w usługach online. Profil osobisty został notyfikowany jako środek identyfikacji elektronicznej w Unii Europejskiej i może być używany do identyfikacji ich posiadacza w usługach elektronicznych administracji publicznej w innych krajach unijnych. Co więcej notyfikacja potwierdza spełnienie, że te środki spełniają warunki bezpieczeństwa dla poziomu wiarygodności wysokiego (LoA High) co oznacza, że ryzyko błędnej identyfikacji jest minimalne. 

Z profilu osobistego możemy skorzystać z w większości systemów administracji publicznej za pomocą węzła login.gov.pl. Do skorzystania z profilu osobistemu potrzebujemy 4 cyfrowego PIN.  

Czym jest podpis osobisty? 

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny, który umożliwia składanie oświadczeń woli pod dokumentami kierowanymi do urzędów. Oznacza to, że podpis osobisty wywołuje taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny w stosunku do podmiotu publicznego. Taki rodzaj podpisu osobistego może być też wykorzystywany również w kontaktach z podmiotami innymi niż publiczne, ale trzeba pamiętać, że możliwe jest to w przypadku, gdy obie strony wyrażą zgodę.  

Prawdziwość danych posiadacza podpisu osobistego potwierdza certyfikat podpisu osobistego zawierający: imię, nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL w tym jego zdjęcie biometryczne, czyli dane identyfikacyjne właściciela e dowodu. 

By elektroniczne podpisywanie dokumentów za pomocą podpisu osobistego było możliwe konieczne jest posiadanie certyfikatu podpisu osobistego. 

Certyfikat podpisu osobistego w e-dowodzie 

Certyfikat podpisu osobistego znajduje się w e-dowodzie. E-dowód osobisty wyposażony jest w bezstykowy elektroniczny chip, który umożliwia odczytanie danych. Aby certyfikat podpisu osobistego znalazł się w nowym dokumencie należy wyrazić na to zgodę podczas składania wniosku o nowy dokument.  

Do złożenia podpisu osobistego, konieczne jest użycie specjalnego czytnika, konieczne jest też odpowiednie oprogramowanie lub telefon wyposażony w antenę z włączoną funkcją NFC. Dane zabezpieczone są numerem CAN oraz ustalonymi przez właściciela dokumentu kodami PIN1 i PIN2. Zabezpieczają one nasz e-dowód przed odczytaniem danych przez osoby nieuprawnione. 

Co można podpisać podpisem osobistym? 

Podpis osobisty wykorzystywany jest w kontaktach z podmiotami administracji publicznej. Sam e-dowód pozwala na logowanie się do portali urzędowych (np. na Profil Zaufany), potwierdzania swojej tożsamości za pośrednictwem przyłożenia e-dowodu z warstwą elektroniczną do odpowiedniego czytnika.  

Podpis osobisty może służyć do podpisu dokumentów elektronicznych wysyłanych do urzędu. Zaawansowany podpis elektroniczny pozwoli nam bez wychodzenia z domu podpisać dokument wysłany przez Internet. Podpisem osobistym możemy podpisywać deklaracje i wnioski kierowane do ZUSu, a także inne dokumenty zapośredniczone drogą elektroniczną. Podpis osobisty można wykorzystać również z kontaktami z podmiotami innymi niż publiczne, jednak podpisać pismo można tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę. Należy bowiem pamiętać, że nie zastępuje on kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jednak jest znacznie bezpieczniejszy niż np. podpis zaufany. 

Istnieje jednak możliwość połączenia funkcjonalności podpisu kwalifikowanego z podpisem osobistym. Podczas składania wniosku o dowód trzeba zaznaczyć chęć wykorzystania tej funkcjonalności dzięki temu znajdzie się tamprzestrzeń na zamieszczenie elektronicznych danych, które umożliwiają składanie takiego podpisu.  

Certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego jak i samą usługę należy już jednak uzyskać odpłatnie od odpowiedniego dostawcy QTSP. Wtedy potwierdzimy swoją tożsamość, oraz ze względu na to, że podpis kwalifikowany ma taką samą wartość jak podpis odręczny – możemy nim opatrzyć każdy dowolny dokument, który wymaga takiego podpisu. Co istotne jest on honorowany przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. 

Czy warto uzyskać podpis osobisty? 

Zdecydowanie warto, szczególnie że uzyskanie podpisu osobistego w nowym dowodzie jest całkowicie bezpłatne. Pamiętać trzeba jedynie o tym, żeby podczas wypełniania wniosku o nowy dowód osobisty wyrazić chęć jego posiadania, wtedy certyfikat podpisu osobistego znajdzie się w naszym dowodzie. Nawet jeżeli w tej chwili uważamy, że podpis osobisty nie jest nam potrzebny to warto posiadać te rozszerzoną funkcję naszego dokumentu tożsamości, szczególnie że coraz więcej podmiotów korzysta z elektronicznych funkcji nowego e-dowodu i jego elektronicznych funkcji. 

  

 

Data aktualizacji: 22.04.2024 

Powiązane