Profil zaufany, a podpis elektroniczny? Jakie są różnice?

Cyfryzacja, jako nieodłączny element nowoczesnego państwa musiała objąć również sferę kontaktów urzędowych. Wprowadzenie Profilu Zaufanego było dużym krokiem w stronę stworzenia wygodnego i bezpiecznego systemu komunikacji elektronicznej na miarę XXI wieku. 

 

Czym jest Profil Zaufany? 
Profil Zaufany to darmowe narzędzie, do którego przypisane są następujące dane użytkownika: imię, nazwisko, PESEL i data urodzenia. Każdy, kto posiada numer PESEL może za darmo założyć przypisany tylko do niego Profil Zaufany. Dzięki temu możliwe jest korzystanie z cyfrowych usług urzędów i podpisywanie dokumentów w kontaktach z administracją publiczną. 

 

Ważne
Profil Zaufany służy jedynie do kontaktów z administracja publiczną. Oznacza to, że niemożliwe jest wykorzystanie go do działań biznesowych. 

 

Podpis kwalifikowany, a Profil Zaufany
Podpisy elektroniczne dzielimy na 3 rodzaje: zwykły podpis elektroniczny, zaawansowany podpis elektroniczny i kwalifikowany podpis elektroniczny, przy czym każdy z nich musi spełniać konkretne warunki określone w rozporządzeniu eIDAS, a certyfikaty takich podpisów dostarczają dostawcy usług zaufania. Z ich specyfikacją można zapoznać się w artykule: Co to jest podpis elektroniczny?

 

Przez Profil Zaufany możliwe jest skorzystanie z podpisu zaufanego, który ma charakterystykę zwykłego podpisu elektronicznego. Składanie go na pismach i dokumentach kierowanych do urzędów przez Profil Zaufany sprawia jednak, że jego skutki prawne, tak jak podpisu kwalifikowanego, są równoważne podpisowi własnoręcznemu. 

 

Czy Profil Zaufany jest bezpieczny? 
Żeby opisać różne poziomy bezpieczeństwa Profilu Zaufanego, wyróżnimy kilka kategorii: 

  • Bezpieczeństwo prawne: Dokument podpisany przez Profil Zaufany, za pomocą podpisu zaufanego będzie stanowił dowód w sprawie sądowej, tak samo jak dokument podpisany własnoręcznie. 
  • Bezpieczeństwo danych: Oprócz odpowiednich zabezpieczeń w serwisie, dużo zależy od użytkownika. Należy pamiętać o ustawieniu bezpiecznego hasła i nie dzieleniu się danymi do logowania. 
  • Tożsamość: Jest to istotny element bezpieczeństwa. Przy zakładaniu Profilu Zaufanego, użytkownik musi potwierdzić swoja tożsamość przez: 
    • Wypełnienie danych i potwierdzenie ich przez udanie się do odpowiedniego punktu wraz z dokumentem tożsamości lub opatrzenie podpisem kwalifikowanym;
    • Zarejestrowanie się przez bankowość elektroniczną; 
    • Skorzystanie z e-dowodu.

——————————————————————————————————————————————————————————

Sprawdź szkolenia BASIC & PRO z podpisu elektronicznego

——————————————————————————————————————————————————————————

 

Data publikacji: 21.01.2021

Powiązane