REJESTRACJA, URZĄD, BANK – informacja dla osób przybywających z Ukrainy w związku z wojną

 

 Регистрация, ОФИС, БАНК – информация для лиц, прибывающих из Украины в связи с войной
   
 РЕЄСТРАЦІЯ, ОФІС, БАНК – інформація для людей, які приїжджають з України у зв’язку з війною


Jesteś obywatelem/ obywatelką Ukrainy?

Przybyłeś/ przybyłaś do Polski z Ukrainy przez wojnę w Twoim kraju? W Polsce możesz dostać numer PESEL. Pozwoli Ci on na skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, a nawet założenie firmy.  

Oprócz numeru PESEL możesz założyć Profil Zaufany. Pozwala on na załatwianie wielu spraw urzędowych przez internet. 

Wspierasz osobę z Ukrainy?

 • Możesz jej pomóc w wypełnianiu wniosków i dotarciu do odpowiednich urzędów.
 • Możesz wystąpić o dodatkowe 40 zł dziennie za pomoc. Dokładnie informacje o składaniu wniosków znajdziesz na stronach miast – Warszawy, Wrocławia, Poznania itp.

———————————

NUMER PESEL 

Co to jest numer PESEL?

PESEL identyfikuje osoby fizyczne w Polsce. Każdy posiada inny numer, który składa się z jedenastu cyfr. 

 

Jak możesz otrzymać numer PESEL? 

→ Wniosek o numer PESEL możesz złożyć w każdym urzędzie gminy, jeżeli:  

 • jesteś obywatelem/ obywatelką Ukrainy,  
 • przekroczyłeś/ przekroczyłaś granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 r., 
 • jesteś w Polsce ze względu na wojnę w Ukrainie. 

 

Poniżej znajdziesz linki, do urzędów w największych miastach:  

 

Jak składać wniosek o numer PESEL dla dziecka? 

 • Dziecko do 12 roku życia, które przekroczyło granicę z paszportem nie musi być obecne przy składaniu wniosku o numer PESEL.  
 • Wniosek w imieniu dziecka może złożyć rodzic, opiekun, kurator lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem. 
 • Dziecko, które przekroczyło granicę bez paszportu musi być przy składaniu wniosku o numer PESEL. 
 • Od dzieci do 12 roku życia nie pobiera się odcisków palców. 

 

Co przygotować do wniosku? 

Pobierz plik o nazwie “wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym”. Jest dostępny w dwóch wersjach językowych:  

Do wniosku dołącz:  

 • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym o wymiarach 35×45 mm. Wymagania są takie same, jak do zdjęcia paszportowego.  
 • Dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, musisz przygotować oświadczenie o jego braku.  
 • Jeżeli wypełniasz wniosek dla osoby, która ma mniej niż 18 lat, podaj dane rodziców lub osoby sprawującej opiekę. 

Po złożeniu wszystkich dokumentów, otrzymasz wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL. 

 

PROFIL ZAUFANY

Co to jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Profil Zaufany jest darmowy. Pozwala komunikować się z urzędami i podpisywać dokumenty przez internet. Dzięki niemu możesz np. wnioskować o 500 zł miesięcznie na swoje dziecko (program 500+). Zrobisz to przez stronę www.empatia.mpips.gov.pl  lub bezpośrednio przez bankowość elektroniczną w sekcji „eURZAD”. 

Wnioski socjalne dla obywateli Ukrainy przyjmowane są przez ZUS. W ich sprawie możesz zadzwonić na specjalną infolinię. Jest ona dostępna w języku polskim i ukraińskim, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00, pod numerem telefonu: 22 444 02 55. Pytania możesz zadawać również przez wiadomość e-mail na adres UA@zus.pl.

Profil Zaufany pozwala na dostęp do stron: 

 

Jak założyć Profil Zaufany?

Podczas składania wniosku o PESEL powiedz urzędnikowi, że chcesz też złożyć wniosek o uzyskanie Profilu Zaufanego. Do korzystania z Profilu Zaufanego musisz mieć: 

 • numer telefonu – działający telefon komórkowy z numerem polskiego operatora, z którego korzystasz tylko Ty,
 • adres e-mail.

 

mOBYWATEL/ DIIA.pl

Co to jest mObywatel? 

mObywatel jest to bezpłatna aplikacja umożliwiająca dostęp do dokumentów w wersji cyfrowej, która dostępna jest w języku ukraińskim. Aktualnie znajdziesz tam cyfrowy dokument tożsamości pod nazwą Diia.pl (zawiera imię, nazwisko, PESEL, zdjęcie, data urodzenia), dzięki któremu będziesz mógł/a potwierdzić tożsamość na potrzeby np. uzyskania recepty czy odbioru listu poleconego na poczcie.

→  Jak uzyskać aplikację DIIA.pl?

Do korzystania z aplikacji potrzebny jest Profil Zaufany. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie www.diia.pl. Znajduje się tam instrukcja uruchomienia aplikacji mObywatel i uzyskania dostępu do Diia.pl. Aplikację możesz pobrać ze sklepu Google Play lub App Store.

 

KONTO BANKOWE 

Wiele banków w Polsce oferuje terminowo bezpłatne konta oraz karty płatnicze dla obywateli Ukrainy. Założenie konta możliwe jest wyłącznie w placówkach bankowych. 

Kartę do konta możesz dostać już w momencie otwarcia rachunku (PKO BP) lub otrzymać ją pocztą na adres korespondencyjny.

Może się zdarzyć, że bank zażąda deklaracji adresu zamieszkania w Polsce oraz posiadania polskiego numeru telefonu. 

Każdy bank zaproponuje Ci korzystanie z bankowości internetowej i mobilnej, która ułatwi sprawdzanie stanu, konta, realizację przelewów i zakładania innych produktów bankowych bez konieczności wizyty w oddziale.

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące czterech wybranych banków, wymaganych dokumentów, opłat oraz link do listy oddziałów.

 

Bank

Wymagane dokumenty

Opłaty

Lista oddziałów

PKO PBPaszport lub inny dokument identyfikacyjny
Obecnie bank nie wymaga podania adresu zamieszkania w Polsce oraz numeru telefonu u polskiego operatora przy zakładaniu konta
Konto bezpłatne przez 12 miesięcy od dnia otwarcia.PKO BP – Lista oddziałów
Credit AgricolePaszport lub tymczasowe zaświadczenie o tożsamości cudzoziemca. Bezterminowo bezpłatne wypłaty z bankomatów Polsce, brak opłaty za konto i kartę. Credit Agricole – Lista oddziałów
Bank Millennium

Paszport lub tymczasowe zaświadczenie o tożsamości cudzoziemca.

Bezterminowo bezpłatne wypłaty z bankomatów Polsce, brak opłaty za konto i kartę. 

Bank Millennium – Lista oddziałów
Santander Bank Polska

Paszport lub inny dokument identyfikacyjny (dowód ukraiński, wiza, karta pobytu, tymczasowe zaświadczenie o tożsamości cudzoziemca).

Konto bezpłatne od 31 maja 2022 

Santander Bank Polska – Lista oddziałów

 

Wymiana hrywien na złote:

Od 25 marca obywatele Ukrainy mogą wymienić hrywny na złote w 52 oddziałach PKO Banku Polskiego, w planach jest uruchomienie usługi w kolejnych 48 placówkach. Wymienić można do 10 tysięcy hrywien na jedną osobę, która ukończyła 18 lat. Dokumentem uprawniającym do transakcji jest ukraiński dowód osobisty wydany po 2016 roku, w wersji plastikowej – paszport wewnętrzny albo ukraiński paszport zagraniczny. Szczegóły i lista oddziałów dostępna TUTAJ.

 

 

Masz uwagi lub sugestie dotyczące treści zawartych w artykule?  Prosimy o kontakt na adres: kontakt@obserwatorium.biz

 

 

 Регистрация, ОФИС, БАНК – информация для лиц, прибывающих из Украины в связи с войной
   
 РЕЄСТРАЦІЯ, ОФІС, БАНК – інформація для людей, які приїжджають з України у зв’язку з війною

 

Data publikacji: 23.03.2022

Powiązane