Nowelizacja eIDAS wprowadza Europejski Portfel Cyfrowej Tożsamości

Wraz z wejściem w życie regulacji eIDAS2 wszyscy obywatele, mieszkańcy i przedsiębiorcy UE będą mogli posługiwać się wprowadzonym Europejskim Portfelem Cyfrowej Tożsamości. Wszyscy posiadający elektroniczny portfel będą mogli posłużyć się nim, aby potwierdzić swoją tożsamość i udostępniać znajdujące się w nim dokumenty za pomocą jednego przycisku na swoim telefonie.

Zmiany w rozporządzeniu eIDAS

Wprowadzenie Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości zostało zaproponowane 3 czerwca 2021 przez Komisję Europejską w ramach nowelizacji rozporządzenia eIDAS. Rozwiązane portfela będzie dostępne dla wszystkich obywateli, mieszkańców i przedsiębiorstw UE w krajach Unii Europejskiej. Obywatele będą mogli udowodnić swoją tożsamość i udostępniać dokumenty elektroniczne ze swoich portfeli europejskiej tożsamości cyfrowej za pomocą jednego przycisku na swoim telefonie. Dostęp do usług online będzie umożliwiał bezpłatne i powszechnie dostępne wykorzystanie identyfikacji elektronicznej udostępnianej przez każdy kraj członkowski. Dzięki nowelizacji eIDAS szystkie usługi publiczne, a także usługi kluczowych gałęzi takich jak banki i media będą zobowiązane do udostępnienia swoich usług w oparciu o to rozwiązanie.

Co eIDAS2 mówi o wprowadzeniu Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości?

Jakie są najważniejsze informacje dotyczące Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości? Portfel cyfrowej tożsamości umożliwia wszystkim jego posiadaczom dostęp do usług online i wykorzystanie swojej identyfikacji elektronicznej. Identyfikacja za pomocą portfela będzie rozpoznawana zarówno przez podmioty publiczne jak i usługi prywatne. Co więcej bardzo duże platformy internetowe będą musiały zaakceptować korzystanie z niego na żądanie użytkownika, na przykład w celu udowodnienia jego wieku. Korzystanie z portfela zawsze będzie zależne do wyboru użytkownika.

Jaka jest propozycja Komisji Europejskiej?

Reprezentująca Komisję Europejską Margrethe Vestager, ogłaszając nowego rozwiązania powiedziała: „Europejska tożsamość cyfrowa pozwoli nam robić w każdym państwie członkowskim to samo, co w domu, bez żadnych dodatkowych kosztów i przy mniejszych przeszkodach. Przykładowo, wynajęcie mieszkania, czy otwarcie rachunku bankowego poza naszym krajem ojczystym będzie proste, bezpieczne i przejrzyste. Będziemy mogli zdecydować, jakimi informacjami o sobie, z kim i w jakim celu chcemy się podzielić. To wyjątkowa okazja, aby poprowadzić nas dalej w doświadczanie tego, co to znaczy żyć w Europie i być Europejczykiem”.

Europejskie ramy wprowadzenia tożsamości cyfrowej

Zgodnie z nowym rozporządzeniem eIDAS państwa członkowskie będą oferować obywatelom i przedsiębiorstwom portfele cyfrowej tożsamości, które będą mogły powiązać ich krajowe systemy identyfikacji elektronicznej i dokumenty tożsamości z dowodami innych atrybutów osobistych (np. prawo jazdy, dyplomy, konto bankowe). Portfele te mogą być udostępniane przez władze publiczne krajów członkowskich lub podmioty prywatne, pod warunkiem że są uznawane przez państwo członkowskie. W portfelu będzie można utrzymywać różnego rodzaju potwierdzenia, w szczególności dotyczące wykształcenia, pełnomocnictw lub uprawnień. Nowe Europejskie Portfele Tożsamości Cyfrowej umożliwią wszystkim Europejczykom dostęp do usług online bez konieczności korzystania z prywatnych metod identyfikacji lub niepotrzebnego udostępniania dodatkowych danych osobowych danych osobowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu będą mieli pełną kontrolę nad udostępnianymi danymi. Zgodnie z nowelizacją europejskiego rozporządzenia eIDAS:

  • Zgodnie ze zmianami w eIDAS, nowe rozwiązanie będzie dostępne dla każdego, kto chce z niego korzystać. Dotyczy to każdego obywatela UE, rezydenta i przedsiębiorstwa w Unii.
  • Wprowadzone Europejskie Portfele Tożsamości Cyfrowej będą miały szerokie zastosowanie jako sposób identyfikacji elektronicznej użytkowników lub udowodnienia atrybutów osobistych w celu uzyskania dostępu do publicznych i prywatnych usług cyfrowych w całej Unii.
  • Rozwiązanie umożliwia wybór aspektów tożsamości, danych i certyfikatów, które są udostępniane usługodawcom, oraz śledzenie i nadzorowanie takiego udostępniania. Kontrola użytkownika zapewnia, że udostępniane będą tylko informacje, które muszą być udostępnione.

Więcej odpowiedzi na pytania w zakresie identyfikacji elektronicznej dla Europejczyków.

Aspekty techniczne nowelizacji eIDAS

Równolegle z procesem legislacyjnym Komisja Europejska będzie współpracować z państwami członkowskimi i sektorem prywatnym nad technicznymi aspektami nowego rozwiązania. Rozwiązanie to, co do generalnych założeń będzie opierało się o istniejące standardy dla niezależnej tożsamości. Główną różnicą pomiędzy dotychczas implementowanymi mechanizmami niezależnej tożsamości jest włączenie w potwierdzanie poszczególnych atrybutów i cech za pomocą usługi zaufania potwierdzenia atrybutu. Proponowane zmiany w rozporządzeniu eIDAS wskazują na szczególne znaczenie kwalifikowanej usługi poświadczania atrybutów (qualified electronic attestation of attributes), która korzystać będzie z domniemania prawnego w zakresie potwierdzonych poprzez siebie atrybutów i cech posiadacza portfela cyfrowej tożsamości.

Kwalifikowany podpis elektroniczny a nowelizacja eIDAS

Rozporządzenie przypisuje Europejskim Portfelom Elektronicznej Tożsamości jeszcze jedną ważną funkcję umożliwienia złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Rozporządzenie nie wyjaśnia szczegółów implementacyjnych tego mechanizmu, jednakże należy przyjąć, że późniejsza standaryzacja pozwoli na wdrożenie jednolitego protokołu pozwalającego na wykorzystanie posiadanego przez użytkownika portfela rozwiązania do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w różnych usługach. Takie rozwiązanie pozwoli na posługiwanie się jednolitym interfejsem wołania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w różnych usługach, niezależnie do tego, kto jest dostawcą samej usługi wydania kwalifikowanego certyfikatu lub usługi zarządzania kwalifikowanym urządzeniem do składania podpisu elektronicznego.

Jakie będą dalsze kroki po zmianach w rozporządzeniu eIDAS?

Proponowane przez Komisję Europejską zmiany w rozporządzenie eIDAS będą teraz podlegały procesom legislacyjnym, jednocześnie Komisja będzie w najbliższych miesiącach wspierała powstawanie standardów i rozwiązań testowych. Celem jest wprowadzenie zmian w przyszłym roku i umożliwienie posiadania Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości w ciągu dwunastu miesięcy od wejścia w życie przepisów.

 

 

Data publikacji: 7.06.2021

Powiązane