Raporty

Nasze raporty tworzone są we współpracy ze specjalistami i ekspertami, którzy na co dzień zajmują się rozwijaniem swoich umiejętności. Chcemy rozpowszechniać wiedzę związaną z technologiczną rewolucją w biznesie i administracji publicznej. W raportach przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rozporządzenia eIDAS, usług zaufania czy identyfikacji elektronicznej.

JUŻ WKRÓTCE SZKOLENIA Z PODPISU ELEKTRONICZNEGO!7.12.2020 | Szkolenie BASIC z podpisu elektronicznego:
Weryfikacja, aspekty prawne, technologiczne i praktyczne metody wykorzystania podpisu elektronicznego14.12.2020 | Szkolenie PRO z podpisu elektronicznego:
Jak wdrożyć elektroniczną identyfikację oraz podpis elektroniczny w średnim i dużym przedsiębiorstwie? 

 

Warto wiedzieć