Chmury nad dochodami bankowości detalicznej

POBIERZ RAPORT

 

Sektor bankowości detalicznej stoi przed wyzwaniami, które mogą zdecydować o jego przyszłości. Nasz najnowszy raport, „Chmury nad dochodami bankowości detalicznej”, bada te kwestie, koncentrując się na pytaniu, jak banki mogą adaptować się do negatywnych czynników wpływających na ich przychody, szczególnie w kontekście pierwszego kwartału 2015 roku.

 

Raport analizuje unikalne wyzwania, przed którymi stanął sektor w latach 2015 i 2016, w tym nałożenie się negatywnych czynników makroekonomicznych i regulacyjnych, które przypominają sytuację z 2009 roku. Pomimo niewielkiego wzrostu finansowego w pierwszym kwartale 2015 roku, po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych, przychody z bankowości detalicznej wykazują spadek.

Czynniki takie jak niskie stopy procentowe czy obniżona opłata interchange to wyzwania, z którymi banki muszą się mierzyć na co dzień. Polskie banki mogą traktować te zmienne jako stały element rynkowy, wymagający optymalizacji biznesu zarówno od strony przychodów, jak i kosztów.

Jedną z kluczowych strategii jest zacieśnienie polityki cenowej i wprowadzenie atrakcyjnej oferty akwizycyjnej. Raport podkreśla, jak banki reagują na zmieniające się oczekiwania klientów i wpływ mediów społecznościowych oraz negatywnego wizerunku w społeczeństwie, co zmusza do ostrożności w podejmowaniu agresywnych ruchów cenowych.

Strategiczny cel to „walka z gotówką”, która stanowi ponad 70% transakcji. Banki powinny promować płatności bezgotówkowe, co może wpłynąć na zwiększenie dochodów odsetkowych i z transakcji. Obniżenie stawek interchange i rozwój sieci akceptacji płatności otwiera nowe możliwości dla banków.

Raport prognozuje również powrót zainteresowania kartą kredytową jako alternatywą dla oferty consumer finance. W kontekście rosnącej popularności e-commerce i płatności mobilnych karty kredytowe mogą stanowić ciekawe narzędzie promocji i budowy wiedzy o kliencie.

Zmiany technologiczne to zarówno szansa, jak i ryzyko. Banki mają możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności i produktów, ograniczając jednocześnie koszty operacyjne. Szacujemy, że banki mogą zarobić ponad 300 mln złotych w 2016 roku na udostępnieniu nowych funkcjonalności, takich jak sprzedaż kredytu gotówkowego online, przelewy natychmiastowe, obsługa płatności faktur, i pakietowanie kont osobistych.

Odkryj, jakie strategie i rozwiązania mogą pomóc bankowości detalicznej przetrwać i prosperować w obecnym środowisku. Poznaj szczegółowe analizy i rekomendacje, które pomogą Twojej instytucji finansowej dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych.

 

Data aktualizacji publikacji: 6.04.2024

 

POBIERZ RAPORT