raport
CHMURY NAD DOCHODAMI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ – CZY JEST NA NIE SPOSÓB?

POBIERZ RAPORT

Raport ten jest próbą odpowiedzenia na pytanie czy i jak banki mogą poradzić sobie z negatywnymi czynnikami makroekonomicznymi i regulacyjnymi, które w znaczący sposób wpłynęły na obniżenie przychodów banków w pierwszym kwaRaport ten jest próbą odpowiedzenia na pytanie czy i jak banki mogą poradzić sobie z negatywnymi czynnikami makroekonomicznymi i regulacyjnymi, które w znaczący sposób wpłynęły na obniżenie przychodów banków w pierwszym kwartale 2015 roku.rtale 2015 roku.

POBIERZ RAPORT