Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej

POBIERZ RAPORT

 

Zapraszamy do lektury II Raportu Specjalnego, który poświęcony jest bezpieczeństwu bankowości elektronicznej, podkreślający dynamiczny rozwój zagrożeń cyfrowych w sektorze finansowym. Raport, opierając się na analizie danych z 2014 roku, zwraca uwagę na wzrost liczby incydentów bezpieczeństwa, które mają bezpośredni wpływ na usługi finansowe i zaufanie klientów. 

Obserwujemy, jak popularność bankowości elektronicznej, korzystającej z około 13 milionów aktywnych użytkowników, oraz przenoszenie transakcji do kanałów elektronicznych, często przekraczające 90%, stanowią poważne wyzwanie dla instytucji finansowych.

Z raportu wynika, że nie tylko banki, ale również inne podmioty finansowe, takie jak instytucje płatnicze czy kantory internetowe, stają się celem dla cyberprzestępców. Hakerzy, wykorzystując najsłabsze ogniwa w procesach autoryzacji i uwierzytelniania, dążą do przejęcia tożsamości klientów oraz manipulacji transakcjami. Problemem staje się również kradzież tożsamości oraz środków finansowych, co przekłada się na ryzyko nadszarpnięcia zaufania do sektora finansowego.

Raport szczegółowo analizuje obecne i przyszłe wyzwania dla bezpieczeństwa bankowości elektronicznej w Polsce, wskazując na rozwój narzędzi autoryzacji i uwierzytelniania transakcji oraz na konieczność edukacji klientów. W szczególności, w obliczu rosnącej popularności bankowości mobilnej, wskazuje na potrzebę poszukiwania nowych, bezpieczniejszych metod autoryzacji, które zapewniałyby wyższy poziom ochrony niż obecnie powszechnie stosowane kody SMS.

Podkreślamy znaczenie współpracy między różnymi podmiotami na rynku finansowym, organami ścigania oraz instytucjami regulacyjnymi w celu wymiany informacji o incydentach i działaniach prewencyjnych. Takie działania mają na celu zwiększenie skuteczności walki z cyberprzestępczością i minimalizację strat finansowych.

Przyszłość bezpieczeństwa bankowości elektronicznej związana jest z rozwojem technologii biometrycznych, standardów FIDO oraz innych narzędzi „drugiego czynnika”, takich jak tokeny sprzętowe czy urządzenia noszone. Kluczową rolę odegrają rozwój wewnętrznych procesów i systemów bezpieczeństwa w instytucjach finansowych oraz edukacja szerokiego kręgu zainteresowanych — od klientów po dostawców IT i instytucje państwowe.

 

Data aktualizacji publikacji: 17.04.2024

POBIERZ RAPORT