Obserwatorium.biz weźmie udział w wielkoskalowym pilotażu Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej

Obserwatorium.biz Sp. z o. o. uczestniczy w projekcie jako Partner EWC pośród ponad 60 innych uczestników reprezentujących podmioty sektora prywatnego i publicznego. EWC skupia reprezentantów z prawie każdego z państw EU oraz EFTA włączając Ukrainę i może świadczyć ogólnoeuropejskie usługi i wspierać jednolity wewnętrzny rynek cyfrowy. 

Nasz program pilotażowy będzie koncentrować się na korzystaniu z Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej w kontekście use-case’u podróży i mobilności obywatela. Opracowując rozwiązania wykorzystania portfela konsorcjum przygotuje rozwiązania powalające na posługiwanie się dokumentem na wszystkich etapach podróży, dostęp do informacji pasażerskiej, kupowanie usługi i towarów podczas podróży w ramach Unii Europejskiej z wykorzystaniem mechanizmów płatności oraz kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Pilotaż opracuje rozwiązania dla procesów, które mają kluczowe znaczenie dla życia online ludzi, i zidentyfikuje bariery i czynniki umożliwiające przyjęcie i skalowanie portfela EUDI. Ponadto, uwzględniając płatności i cyfrową identyfikację podmiotów prawnych oraz organizacji pilotaż przeprowadzi analizę scenariuszy, które są istotne dla obywateli, biznesu i rządów, takie jak bezpieczny handel elektroniczny i transakcje między przedsiębiorstwami z różnych krajów Europy.

Konsorcjum jest kierowane przez szwedzkie i fińskie władze rządowe i wspierane przez ekspertów z branży podróży i płatności, a także wielu partnerów technologicznych z doświadczeniem w zakresie tożsamości cyfrowej, usług zaufania, aplikacji portfelowych i integracji tych technologii z usługami online.

Konsorcjum będzie badać scenariusze użytkowania dla wszystkich etapów podróży, od rezerwacji lotów, hoteli itp. po odprawy, zakupy i płatności w całej Europie. Scenariusze pilotażowe wymagają współpracy wielu europejskich partnerów, takich jak dostawcy portfela, dostawcy kwalifikowanych poświadczeń atrybutów, kwalifikowanych podpisów elektronicznych i innych usług zaufania, dostawcy danych osobowych (PID)/ tożsamości cyfrowej podmiotów prawnych (ODI), strony ufające, takie jak biura podróży, linie lotnicze, operatorzy promowi, a także międzynarodowi dostawcy usług finansowych i płatniczych. Scenariusze pilotażowe zostaną ocenione i przetestowane przez dużą liczbę użytkowników końcowych w całej Europie, aby zapewnić jak najwyższej jakości doświadczenia użytkowników (UX) oraz zidentyfikować bariery i czynniki umożliwiające przyjęcie i skalowanie unijnego portfela tożsamości cyfrowej.

Portfel EUDI jest częścią proponowanego rozporządzenia eIDAS2, które zapewni wszystkim obywatelom Europy dostęp do zaufanej tożsamości cyfrowej zapewnianej przez ich rządy i akceptowanej we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA. Portfel EUDI będzie mógł zawierać dodatkowe informacje, takie jak mobilne prawo jazdy, świadectwa edukacyjne i inne, które można udostępniać przy pełnej kontroli użytkownika. Portfel będzie wykorzystywany zarówno w usługach rządowych, jak i sektorze prywatnym, płatnościach, a także innych usługach zaufania, takich jak podpisywanie elektroniczne. Oznacza to, że aby portfel działał, będzie musiał działać w ekosystemie organizacji wspierających, wydających atrybuty i ułatwiających udostępnianie danych uwierzytelniających. Ostatecznie portfel zapewni godne zaufania transakcje cyfrowe, takie jak identyfikacja, udostępnianie atrybutów, uwierzytelnianie, a także podpisywanie, przechowywanie i archiwizacja.

Komisja Europejska stworzyła program rozwoju ekosystemu Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości w ramach projektów pilotażowych na dużą skalę (LSP). Te wielkoskalowe pilotaże będą zarządzane przez międzynarodowe konsorcja reprezentujące szeroką gamę organizacji, które będą tworzyć usługi w różnych rolach, takie jak wydawcy portfeli, wydawcy atrybutów, usługi zaufania i dostawcy usług z wielu różnych państw członkowskich Europy. Doświadczenia zdobyte dzięki pilotażom zostaną udostępnione państwom członkowskim UE i Komisji Europejskiej w celu stworzenia zrównoważonego ekosystemu spełniającego potrzeby obywateli Europy.

 

Rozpoczęcie pilotażu zaplanowano na początek roku 2023. 

 

 

Data publikacji: 14.12.2022

 

WIĘCEJ INFORMACJI