Czym jest profil osobisty i do czego służy?

Istnieje wiele elektronicznych narzędzi, za pośrednictwem których możemy utrzymywać kontakt z administracją publiczną: profil zaufany, podpis zaufany, krajowe środki identyfikacji osobistej, elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis osobisty czy profil osobisty. Profil osobisty posiada ogromny potencjał, który nie jest jeszcze w pełni wykorzystany. Przydatny jest szczególnie dla administracji publicznej, ale również dla biznesu, finansów czy usług prywatnych.

Czym jest profil osobisty?

Profil osobisty jest środkiem elektronicznej identyfikacji osobistej. Obecnie wszystkie wydawane e-dowody posiadają warstwę elektroniczną. Sprawia to, że nasze dane zapisane są wewnątrz dowodu za pomocą niewidocznego chipa. Nasz profil osobisty zawarty w dowodzie zawiera imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia.

Profil osobisty to osobisty środek identyfikacji elektronicznej, jest to zgodne z ustawą o dowodach osobistych. Pozwala on na identyfikację w usługach online, w taki sam sposób w jaki identyfikujemy się fizycznym dowodem tożsamości w usługach świadczonych na miejscu.

Bezpieczeństwo

Do użycia profilu osobistego, potrzebny jest e-dowód z warstwą elektroniczną. Użytkownik musi znać nadany wcześniej PIN (czterocyfrowy), który służy do odblokowania tej funkcji. Dzięki zabezpieczeniom, nikt nie użyje e-dowodu osobistego bez naszej wiedzy. Użycie dowodu wraz z kodem PIN uruchamia funkcję kryptograficzną, jest ona podobna do użycia podpisu elektronicznego, przedstawia ona użytkownika prezentując jego certyfikat. Jest to ta sama funkcja, które jest używana między innymi w bankach do zabezpieczenia stron internetowych i jest oparta na protokole SSL/TLS.

Notyfikacja profilu osobistego

Unia Europejska może notyfikować swoje środki służące do identyfikacji elektronicznej na poziom unijny. Sprawia to, że mogą mieć one zastosowanie nie tylko w usługach publicznych danego kraju, ale także innych należących do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Kraj, który używa danego środka identyfikacji elektronicznej musi zagwarantować jego wiarygodność. Polski profil osobisty ma być docelowo notyfikowany na wysokim poziomie bezpieczeństwa. Oznacza to, że będzie można go używać w usługach online o najwyższych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa.

Profil osobisty w usługach publicznych

Wykorzystanie profilu osobistego w usługach publicznych możliwe jest za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej – bardziej znanego jako usługa login.gov.pl. Użytkownik może wybrać metodę identyfikacji elektronicznej, profil osobisty również do nich należy i jest oznaczony jako e-dowód. Po zaznaczeniu tej opcji możemy zeskanować nasz dowód z warstwą elektroniczną za pośrednictwem specjalnego czytnika, lub wykorzystać czytnik NFC w swoim telefonie komórkowym. Konieczne będzie zainstalowanie aplikacji eDO App, która pozwoli zweryfikować dokument.

Profil osobisty w usługach prywatnych

Profil osobisty nie musi być wykorzystywane jedynie w kontaktach z administracją publiczną, jest to związane z ustawą o dowodach osobistych. Profil osobisty może zostać wykorzystany przez dowolny system informatyczny, który będzie posiadał uruchomiony interfejs pozwalający na komunikację z e-dowodem. W wyniku takiego uwierzytelniania przekazywane są dane użytkownika e-dowodu znajdujące się w profilu osobistym: imię, nazwisko, numer PESEL. Działanie i uwierzytelnienie profilu osobistego w usługach prywatnych, realizowane jest poprzez czytnik, aplikację eDO App, lub aplikację firmy IDENTT. Należy pamiętać, że taki proces nie służy do potwierdzania transakcji w usługach elektronicznych, do tego trzeba wykorzystać podpis elektroniczny i usługi zaufania.

Profil osobisty w usługach zaufania

Profil osobisty pozwala na zidentyfikowanie osoby w usługach zaufania w oparciu o identyfikację elektroniczną. Jest to związane z rozporządzeniem eIDAS, które ustanowiło system bezpiecznej formy kontaktów pomiędzy obywatelami, przedsiębiorstwami i władzami Unii Europejskiej. Jest to ważne jeżeli chodzi o bezpieczeństwo kontaktów zachodzących drogą elektroniczną. Zabezpieczenia wynikające z rozporządzenia mają za zadanie przeciwdziałanie procesowi kradzieży tożsamości, jej ponownego użycia, a także zagwarantować aktualność danych użytkownika.

Dzięki temu obecny e-dowód wyposażony w niewidoczny chip z zapisanym profilem osobistym pozwala na wydanie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, a także na uwierzytelnienie w kwalifikowanej usłudze doręczania elektronicznego.

Podsumowanie

Profil osobisty jest dostępny dla każdego posiadacza e-dowodu, z nowoczesnego typu dokumentu tożsamości możemy korzystać już od 2019 roku. Jednak pomimo tego, że korzyści płynące z elektronicznych funkcji e-dowodu, w tym profilu osobistego są dostępne dla każdego posiadacza użycie na tę chwilę jest niewielkie. Zaletą profilu osobistego w porównaniu do profilu zaufanego jest możliwość korzystania z niego w usługach prywatnych, pomijając konieczność łączenia się z systemami administracji publicznej. Identyfikacja elektroniczna jest wiarygodnym sposobem identyfikacji naszej tożsamości i może w pełni zastąpić tę fizyczną. Samo stosowanie profilu osobistego jest bardzo ułatwione z powodu tego, że do obsługi go nie potrzebne jest nam specjalne oprogramowanie czy specjalistyczny czytnik – wystarczy moduł NFC wbudowany w większość produkowanych obecnie smartfonów i aplikacja eDo App.

 

 

Data publikacji: 11.03.2022

Powiązane