Raport: e-Doręczenia bezpieczne rozwiązanie dla transformacji korespondencji papierowej

POBIERZ RAPORT

 

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem „e-Doręczenia – bezpieczne rozwiązanie dla transformacji korespondencji papierowej”, którego Obserwatorium.biz jest wydawcą i partnerem merytorycznym. Raport powstał w wyniku współpracy patronów publicznych: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, NASK, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Związku Cyfrowa Polska, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, a także partnerów komercyjnych: Asseco Data Systems, Autenti, Poczty Polskiej oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Opracowanie niniejszego Raportu, zawierającego informacje o tworzącym się rynku, ma na celu przedstawienie usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Omawiane usługi zostały przedstawione w sposób przekrojowy, z uwzględnieniem aspektu prawnego, technicznego, ekonomicznego, rynkowego w tym również z perspektywy użytkownika.

Publikacja stanowi startowe kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy będą odpowiadali za wdrażanie, a następnie wykorzystanie e-Doręczeń w swoich instytucjach. Zawiera informacje o wymogach prawnych dotyczących usługi, perspektywy klienta końcowego na podstawie realizowanych badań oraz przegląd systemów e-Doręczeń proponowanych przez poszczególnych dostawców.

Publikacja Raportu jest też przykładem na to, że wspólna praca na rzecz rozwoju rynku cyfrowego, poszczególnych podmiotów reprezentujących sektor publiczny oraz konkurujących ze sobą codziennie firm komercyjnych, jest możliwa i może przynieść wszystkim korzyści.

 

Co znajdziesz w Raporcie?

  • Regulacje, definicje dot. e-Doręczeń
  • e-Doręczenia a bezpieczeństwo
  • Korzyści dla rynku: administracja, biznes, obywatel
  • Jak wdrożyć e-Doręczenia w mojej firmie, instytucji?
  • Perspektywa użytkownika – wyniki z badań klienckich, wywiadów z ekspertami
  • Perspektywy rozwoju rynku, w tym przykłady z rynków zagranicznych

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszym bezpłatnym Raportem i życzymy przyjemnej lektury.

 

 

 

Data aktualizacji publikacji: 25.01.2024

POBIERZ RAPORT

Powiązane