Oferta specjalna! Pierwsze na rynku, praktyczne omówienie elektronicznego prowadzenia dokumentacji pracowniczej

„Elektronizacja dokumentacji pracowniczej Aspekty prawa pracy, IT i RODO”

Pierwszy na ryku poradnik przedstawiający zarówno zasady przejścia z dokumentacji papierowej na elektroniczną, jak i wymagania prawne oraz techniczne dotyczące późniejszego prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej elektronicznie.

Atutem książki jest duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć pracodawca, aby prawidłowo przeprowadzić proces elektronizacji dokumentacji pracowniczej.

W ten sposób pokazano m.in.:

  • podział dokumentacji pracowniczej na zbiory,
  • możliwość etapowego wdrażania elektronizacji,
  • różne sposoby wykonania obowiązku informacyjnego względem załogi,
  • wygląd plików XML z metadanymi, które muszą się pojawić w procesie elektronizacji,
  • sposoby opatrywania dokumentów podpisem i pieczęcią kwalifikowaną,
  • zagrożenia z punktu widzenia przepisów RODO, które trzeba uwzględnić w ocenie ryzyka dotyczącej takiego procesu.

W książce wykorzystano wszystkie dostępne stanowiska urzędowe i wypowiedzi oficjalne ze stron internetowych instytucji, które miały wpływ na kształt przepisów dotyczących elektronizacji dokumentacji pracowniczej w Polsce, a więc MRPiPS (obecnie MRPiT), MC oraz UODO, które w całości zostały zamieszczone w ostatnim rozdziale.

Książka składa się z 8 rozdziałów, z których:

  • pierwsze trzy rozdziały dotyczą problematyki prawa pracy, czyli głównie zasad podziału dokumentacji na zbiory oraz przejścia z dokumentacji papierowej na elektroniczną,
  • kolejne dwa rozdziały dotyczą kwestii technicznych, związanych z podpisami kwalifikowanymi i wymaganiami dla samego systemu teleinformatycznego,
  • kolejne dwa rozdziały dotyczącą aspektów ochrony danych osobowych i wskazują, jakie dodatkowe obowiązki wynikają z RODO, gdy firma wprowadza elektroniczną dokumentację pracowniczą,
  • rozdział 8 jest domknięciem całości i zawiera stanowiska urzędowe dotyczące opisywanej problematyki, które zostały omówione w książce.

 

——————————————————————————————————————————————————————————

OFERTA SPECJALNA – 15% rabatu*

15% rabatu od ceny katalogowej książki. Kod jest jednorazowy i ważny do 30 września 2021 r., do wykorzystania wyłącznie w księgarni internetowej ksiegarnia.beck.pl. Kod należy wprowadzić w pierwszym kroku koszyka w polu „Kod rabatowy”. 

Kod rabatowy:
BCK10ID20098

——————————————————————————————————————————————————————————

 

Publikacja przygotowana pod redakcją Łukasza Prasołka oraz Michała Tabora – Partnera i Członka Zarządu Obserwatorium.biz. Autorzy: dr Mirosław Gumularz, Anna Jankowska, Mariola Więckowska.

 

Polecamy i zapraszamy do lektury!

 

Data publikacji: 16.07.2021

Powiązane