E-dowód osobisty umożliwia identyfikację już co czwartemu Polakowi

E-Dowód pozwala posiadaczom na identyfikację elektroniczną w systemach publicznych, zdalną rejestrację w systemach bankowych, jak również zdalne wydanie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego. Kancelaria Premiera 23 listopada poinformowała, że dowód z warstwą elektroniczną posiada 10 milionów osób, w poniższym artykule wskażemy w jaki sposób można wykorzystać dowód elektroniczny.

Czym jest e-Dowód?

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic. (Art. 4 Ustawy o dowodach osobistych).

Aktualnie wydawane dowody osobiste są wyposażone w warstwę elektroniczną, która dodatkowo zabezpiecza informacje umieszczone w warstwie graficznej i dostarcza funkcji ułatwiających korzystanie z usług online.

Więcej: E-Dowód, czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Dlaczego warto go aktywować?

10 milionów e-Dowodów – jak długo nam to zajęło?

Pierwszy e-Dowód został wydany w marcu 2019 roku, więc wydanie 10 milionów dowodów zajęło nam ponad trzy i pół roku. W Polsce jest około 30 milionów osób pełnoletnich, taka liczba wydanych dowodów oznacza to, że co trzecia osoba pełnoletnia posiada już dowód z warstwą elektroniczną. Warto zauważyć, że wszystkie aktualnie funkcjonujące paszporty, również posiadają warstwę elektroniczną, w której zapisane są dane posiadacza takie jak zapis linii papilarnych niewidoczny w warstwie fizycznej dokumentu.

Z czego to wynika, tak duża ilość wydanych e-Dowodów?

Liczba wydawanych dowodów osobistych jest ściśle związana z dziesięcioletnim okresem ważności tego dokumentu tożsamości. Średnio każdego roku z powodu upłynięcia okresu terminu ważności, oraz wejścia w pełnoletniość wymianę dowodu realizuje około 2 milionów osób, natomiast jak można zauważyć średnio wymieniamy ich blisko 3 miliony. Ze względu na fakt, że w latach 2023-2025 powinien przypadać szczyt wymiany, wynikający jeszcze z poprzednich wymian dowodów książeczkowych na karciane. Oznacza to, że za 3 lata praktycznie każdy aktywny obywatel będzie miał dowód elektroniczny w swoim portfelu.

Co to jest dowód elektroniczny?

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.
Dowód elektroniczny zawiera dane w osobowego posiadacza dowodu w warstwie elektronicznej. Dodatkowo dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:

  • uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;
  • składanie podpisu osobistego;
  • potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

Czy trudno jest uzyskać e-Dowód?

Wydanie dowodu osobistego wymaga udania się do najbliższego urzędu gminy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Niestety nie można wnioskować o dowód elektronicznie, ponieważ jego wydanie wymaga pobrania odcisków palca oraz wzoru podpisu własnoręcznego.

W celu uzyskania dowodu osobistego w urzędzie gminy składamy:

  • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
  • kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym,
  • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport – jeżeli go posiadamy.

Uwaga! We wniosku należy zaznaczyć chęć posiadania certyfikatu osobistego, który umożliwia składanie podpisu osobistego.

Dlaczego warto wyrobić e-dowód?

Posiadanie ważnego dowodu osobistego jest obowiązkiem każdej pełnoletniej osoby w Polsce, natomiast od blisko 4 lat wszystkie dowody wydawane w Polsce są urządzeniami elektronicznymi. Elektroniczny dowód umożliwia użytkownikowi na używanie jego funkcji w usługach online – bezpieczne logowanie do systemów podmiotów publicznych, uwierzytelnienie w usługach medycznych, składanie zaawansowanego podpisu elektronicznego. Konstrukcja dowodu elektronicznego zabezpiecza też właściciela dokumentu, ponieważ autentyczność i ważność dowodu może zostać sprawdzona elektronicznie.

 

 

Data publikacji: 3.01.2023

Powiązane