Co to jest ISO 22301? Ciągłość działania procesów w firmie

Wiele przedsiębiorstw zapomina o planie awaryjnym, który w razie wystąpienia utrudnień w utrzymaniu ciągłości pracy mógłby zaoszczędzić sporych problemów. Właściwie, odpowiednio zrobiona analiza i bazujący na niej plan, może pomóc całkowicie uniknąć niektórych z nich. 

 

Czym jest system zarządzania ciągłością działania ISO 22301?
ISO 22301 to międzynarodowa norma, która standaryzuje zarządzanie ciągłością biznesu. Wdrożenie jej w firmie ma na celu kontynuowanie pracy (realizowanie celów przedsiębiorstwa) mimo występujących zakłóceń lub/ i ich unikanie. 

 

WAŻNE
Dobrze zaplanowane zarządzanie ciągłością działania opiera się na szczegółowej analizie, dzięki czemu można znacznie zminimalizować ryzyko pojawienia się utrudnień w prowadzeniu biznesu, a w przypadku ich wystąpienia, kontynuować działalność przedsiębiorstwa. 

 

Jak przygotować dobry plan ciągłości działania?
Pierwszym krokiem powinno być zwrócenie się o ekspercką pomoc. Specjalistyczna wiedza i doświadczenie są nieocenione przy wdrażaniu ISO 22301. Taką pomoc można znaleźć w ofercie konsultingowej Obserwatorium.biz

 

Warto pamiętać, że plan zachowania ciągłości działania powinien opierać się na: 

  • Kompleksowej analizie ryzyka, która pomoże wskazać na najbardziej zagrożone obszary firmy. 
  • Analizie wpływu na działalność, dzięki której jesteśmy w stanie wyróżnić obszary działalności przedsiębiorstwa, które są kluczowe dla zachowania ciągłości pracy. Dokładniej, wskazuje ona wpływ zakłócenia konkretnych procesów biznesowych na funkcjonowanie firmy. 

 

Korzyści z wprowadzenia norm ISO 22301:

  • Szybkie rozpoznanie ewentualnych utrudnień i wdrożenie zabezpieczeń, które w razie ich wystąpienia zapewnią ciągłość pracy.
  • Większe zaufanie ze strony partnerów i klientów. 
  • Poczucie bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka w biznesie.

Powiązane