Co to jest i jak wdrożyć certyfikat ISO 27001 w firmie?

Konsekwencje braku ochrony ważnych dla przedsiębiorstwa informacji mogą być bardzo dotkliwe. Wyciek, zniekształcenie czy utrata danych często wiążą się ze zmniejszeniem zaufania do marki, konsekwencjami prawnymi bądź niezadowoleniem kontrahentów. 

 

Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)?
Na wstępie należy podkreślić, że niektóre dane posiadane przez firmy mają bardzo dużą wartość. Dlatego też w Polsce, jak i na świecie, funkcjonuje wiele przepisów, które nawiązują do bezpieczeństwa informacji. 

 

Każda organizacja, w zależności od rodzaju przetwarzanych danych, sposobu ich przetwarzania i ich realnej wartości, musi zastosować różne sposoby zabezpieczania. Usystematyzowanie tego indywidualnego sposobu, wskazanie odpowiedzialnych osób i przyjęcie procedur działania nazywane jest systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI).

 

Czym jest norma ISO 27001?
ISO/ IEC 27001 jest to międzynarodowa norma, która standaryzuje systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach i właśnie na niej warto oprzeć wybór odpowiedniego podejścia. 

 

WAŻNE 

Certyfikat ISO 27001 świadczy o tym, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie jest zgodny z międzynarodowymi standardami. 

 

Wiele firm posiada pewne zabezpieczenia, jednak są one często ograniczone i fragmentaryczne. Zgodnie z wymaganiami ISO 27001, system zabezpieczeń powinien być w szczególności oparty na:

 • Ustaleniu, które procesy biznesowe powinny podlegać ochronie.
 • Zapewnieniu, że ludzie wiedzą jak postępować z danymi wymagającymi ochrony, 
 • Kontroli właściwej konfiguracji i użytkowania sprzętu oraz systemów IT,
 • Dbałości o infrastrukturę, z której organizacja korzysta przetwarzając dane. 

 

Wszystkie te elementy powinny być nierozłączną częścią systemu zarządzania, który trzeba dostosować do indywidualnego charakteru organizacji. Proces wprowadzania mechanizmów bezpieczeństwa nie oznacza przeorganizowania całej firmy, lecz wbudowanie w jej kulturę praktyk, które mają na celu uporządkowanie podstaw funkcjonowania. 

 

Jak wdrożyć ISO 27001 w firmie?
Przed rozpoczęciem tak angażującego przedsięwzięcia, zawsze warto zasięgnąć rady eksperta. W tym celu zachęcamy do skorzystania z projektu konsultingowego Obserwatorium.biz

 

Działania, jakie należy podjąć – krok po kroku:

 

 1. Przeprowadzenie audytu zgodności z wymaganiami ISO/ IEC 27001.
 2. Szacowanie ryzyka.
 3. Wprowadzenie listy zabezpieczeń (organizacyjnych oraz technicznych).
 4. Opracowanie i wdrożenie niezbędnej dokumentacji.
 5. Szkolenia personelu z zakresu bezpieczeństwa informacji. 
 6. Wdrożenie zabezpieczeń. 
 7. Przeprowadzenie audytu przedwdrożeniowego, którego skutkiem będzie raport gotowości podejścia do certyfikacji. 

 

Korzyści z ISO 27001
Najważniejszą korzyścią jest oczywiście bezpieczeństwo danych, które są podstawą funkcjonowania organizacji. Wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji minimalizuje ryzyko ich utraty czy zniekształcenia.

 

Dodatkowo, certyfikacja: 

 • Poprawia reputację firmy, która dba o bezpieczeństwo informacji klientów i kontrahentów.
 • Stanowi wartość dodaną w nawiązywaniu relacji biznesowych. 
 • Pomaga osiągnąć konkurencyjność na rynku. 
 • Jest dowodem na funkcjonowanie w przedsiębiorstwie międzynarodowych norm. 
 • Porządkuje organizacje pod kątem realizowanych przez nią procesów. 
 • Wzmacnia świadomość zarządu i zespołu odnośnie informacji, które należy chronić. 
 • Zapewnia zgodność z regulacjami prawnymi takimi jak: RODO, ustawa KSC, rozporządzenie KRI.

 

Data publikacji: 21.01.2021

Powiązane