XI Konferencja CommonSign – 8 listopada 2022

XI Konferencja CommonSign 8 listopada 2022r.

Identyfikacja i uwierzytelnienie – nowe wyzwania i możliwości

 

Obserwatorium.biz, jako współorganizator konferencji, zaprasza do aktywnego udziału jedenastej edycji konferencji poświęconej problematyce funkcjonowania podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania w naszym kraju.

Celem konferencji CommomSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego i e-identyfikacji oraz usług zaufania na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi. To zadanie pozostaje aktualne i jako takie stanowi uzasadnienie dla organizacji naszej konferencji. Dlatego poza firmami od lat aktywnymi w zakresie e-podpisu do udziału w konferencji tradycyjnie już zapraszamy również nowe firmy i osoby z prezentacjami dotyczącymi problematyki e-identyfikacji i e-uwierzytelniania w różnorodnych branżowych zastosowaniach.

 

Konferencja dla fachowców w gronie fachowców

Trwająca pandemia koronawirusa przyspieszyła, ale też nadal wymusza postęp w procesie digitalizacji w życiu naszych społeczeństw i krajów, zmienia codzienność funkcjonowania osób prywatnych, firm, biznesu i administracji. Nowoczesna Identyfikacja i uwierzytelnienie stron-uczestników wielu transakcji stało się konieczną praktyką i zaistniało na skalę wcześniej nie obserwowaną. Nadal niezbędne jest pogłębione analizowanie tego procesu w jego wielu aspektach i na tej podstawie wskazywanie kolejnych etapów jego rozwoju w najbliższych latach.

Jednocześnie nowym wyzwaniem dla społeczności naszego kraju, ale i całej Unii Europejskiej, czy nawet całego świata, stał się problem zapobieżenia groźnym dla ludzkości zmianom klimatycznym. Remedium, określane w Europie dążeniem do osiągnięcia w 2050 roku Zielonego Ładu, nie dokona się bez zastosowania w tym celu niskoemisyjnych technologii iCT oraz kolejnych usprawnień w obszarze-identyfikacji i usług zaufania wykorzystujących nowe coraz mniej emisyjne rozwiązania technologiczne.

 

W trakcie konferencji prezentację „Europejski mObywatel – czyli powszechna cyfrowa tożsamość w usługach publicznych i prywatnych” przedstawi Michał Tabor – Partner i Członek Zarządu Obserwatorium.biz

 

Miejsce: NASK- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Powiązane