Warsztaty z ekspertem ds. doręczeń elektronicznych

Jednodniowe wsparcie (onsite) eksperta ds. doręczeń elektronicznych. Oferta skierowana do podmiotów stojących przed wyzwaniem wdrożenia e-Doręczeń w organizacji. 

Dlaczego teraz? 

Zgodnie z aktualizacją z dnia dzisiejszego tj. 23 listopada br. obowiązek stosowania e-Doręczeń od 30.12.2023 w komunikacji z podmiotami administracji publicznej stanie się faktem. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało również o planach inicjatywy legislacyjnej, która pozwoli przesunąć maksymalną datę wdrożenia na 1.01.2025 r. Dalszy proces legislacyjny będzie wymagał ustaleń i uzyskania poparcia parlamentarnej większości dla przyjęcia nowelizacji. Ustawa o doręczeniach elektronicznych wskazuje obowiązek posiadania adresu do doręczeń nałożono zarówno na podmioty publiczne jak i na przedsiębiorców i pozostałe organizacje. 

W sposób szczególny potraktowany został sektor finansowy, dla którego obowiązki komunikacji z klientami wynikające z posiadania adresu do doręczeń wprowadzono w wielu ustawach: 

 • ustawie prawo bankowe 
 • ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, 
 • ustawie o kredycie konsumenckim, 
 • ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym, 
 • ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami   

Jakie podmioty muszą stosować e-Doręczenia? 

Podmioty administracji publicznej, przedsiębiorcy i organizacje zarejestrowane w KRS, przedsiębiorcy zarejestrowanie CEIDG, inne organizacje publiczne i prywatne. 

Szczegółowy lista podmiotów oraz kalendarz wdrożenia obowiązku stosowania e-Doręczeń  

 
Opis oferty – Dzień otwarty z ekspertem ds. e-Doręczeń: 

Wsparcie dla wdrożenia e-Doręczeń w organizacji.  

Cel : 

 • Uzyskanie przez organizacje Planu działań opartego o wiedzę ekspercką na bazie obowiązujących regulacji i dostępnych rozwiązań 

W ramach pracy z ekspertem w formie spotkań i warsztatów zapewniamy: 

 • Dostarczenie wiedzy dla personelu organizacji 
 • Podsumowanie wymagań formalno-prawnych dla organizacji
 • Informację o dostępnych rozwiązaniach e-Doręczeń 
 • Wyjaśnienie dostępnych metod wdrożenia e-Doręczeń 
 • Inwentaryzację procesów obiegu korespondencji 
 • Określenie zadań i obowiązków organizacji 
 • Planu działań opartego o wiedzę ekspercką na bazie obowiązujących regulacji i dostępnych rozwiązań 

 

Co dodatkowo możemy zrealizować w ramach projektu? 

 • Zbadać procesy w zakresie elektronizacji procesów obiegu dokumentów 
 • Dokonać przeglądu praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji w kontekście procesów obiegu dokumentów 
 • Dostarczyć propozycji wykorzystania e-Doręczeń do zwiększenie efektywności lub rozwoju nowych usług w organizacji 
 • Dostarczyć stałego bieżącego wsparcia w procesie wdrożenia e-Doręczeń 
 • Poprowadzić projekt wdrożeniowy e-Doręczeń w organizacji 

 

Jakie są nasze narzędzia pracy? 

 • Dedykowane szkolenia z zakresu e-Doręczeń i identyfikacji elektronicznej 
 • Warsztaty i wywiady z personelem 
 • Przegląd procesów obiegu korespondencji i dokumentów w organizacji 
 • Mapowanie istniejących procesów z rozwiązaniami e-Doręczeń
 • Na nasz zespół składają się eksperci ds. usług zaufania w tym e-Doręczeń, audytorzy systemów bezpieczeństwa, w tym audytorzy ISO 27001, CISSP oraz członkowie ETSI.  

 

O Obserwatorium.biz 

Stanowimy zespół specjalistów w dziedzinie finansów i technologii posiadających bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów technologicznych i biznesowych w instytucjach finansowych, IT oraz administracji publicznej. Współpracujemy z szeregiem ekspertów, którzy wspierają nas przy realizacji poszczególnych projektów. 

 

Data aktualizacji: 23.11.2023

Wypełnij formularz kontaktowy, skontaktujemy się z Tobą i zorganizujemy bezpłatną konsultację

Powiązane