Warsztaty z ekspertem ds. doręczeń elektronicznych

Oferujemy wsparcie eksperta ds. doręczeń elektronicznych. Oferta skierowana jest do podmiotów stojących przed wyzwaniem wdrożenia e-Doręczeń w organizacji.

Dlaczego teraz? 

Zgodnie z aktualizacją z dnia 21 Grudnia 2023r., obowiązek stosowania e-Doręczeń w komunikacji z podmiotami administracji publicznej stanie się faktem od 01.10.2024. Ustawa o doręczeniach elektronicznych wskazuje powinność posiadania adresu do doręczeń zarówno przez podmioty publiczne jak i komercyjne.

Jakie podmioty muszą stosować e-Doręczenia?

 • Podmioty administracji publicznej, 
 • przedsiębiorcy i organizacje zarejestrowane w KRS, 
 • przedsiębiorcy zarejestrowanie CEIDG, 
 • inne organizacje publiczne i prywatne.

Zapoznaj się ze szczegółową listą podmiotów oraz kalendarzem wdrożenia obowiązku stosowania e-Doręczeń.

Dzień otwarty z ekspertem ds. e-Doręczeń: 

Oferujemy wsparcie doradcze dla wdrożenia e-Doręczeń w organizacji.  

W sposób szczególny potraktowane zostały podmioty sektora finansowego, dla którego obowiązki komunikacji z klientami wynikające z posiadania adresu do doręczeń wprowadzono w wielu ustawach:

 • ustawie prawo bankowe 
 • ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, 
 • ustawie o kredycie konsumenckim, 
 • ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym, 
 • ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.   

Dzień otwarty z ekspertem ds. e-Doręczeń: 

Wsparcie doradcze dla wdrożenia e-Doręczeń w organizacji.  

Cel : Uzyskanie przez organizację planu działań, opartego o wiedzę ekspercką z zakresu obowiązujących regulacji i dostępnych rozwiązań.

W ramach pracy z ekspertem w formie spotkań i warsztatów zapewniamy: 

 • Przekazanie wiedzy personelowi organizacji 
 • Podsumowanie wymagań formalno-prawnych dla organizacji
 • Informację o dostępnych rozwiązaniach e-Doręczeń 
 • Wyjaśnienie dostępnych metod wdrożenia e-Doręczeń 
 • Inwentaryzację procesów obiegu korespondencji 
 • Określenie zadań i obowiązków organizacji 
 • Przygotowanie planu działań opartego o wiedzę ekspercką z zakresu obowiązujących regulacji i dostępnych rozwiązań

Możesz uzyskać również dodatkowe wsparcie: 

 • Zbadanie procesów w zakresie elektronizacji procesów obiegu dokumentów 
 • Dokonanie przeglądu praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji w kontekście procesów obiegu dokumentów 
 • Dostarczenie propozycji wykorzystania e-Doręczeń w celu zwiększenia efektywności lub rozwoju nowych usług w organizacji 
 • Zapewnienie stałego bieżącego wsparcia w procesie wdrożenia e-Doręczeń 
 • Poprowadzenie projektu wdrożeniowego e-Doręczeń w organizacji 

Jakie są nasze narzędzia pracy? 

 • Dedykowane szkolenia z zakresu e-Doręczeń i identyfikacji elektronicznej 
 • Warsztaty i wywiady z personelem 
 • Przegląd procesów obiegu korespondencji i dokumentów w organizacji 
 • Mapowanie istniejących procesów z rozwiązaniami e-Doręczeń
 • Nasz zespół tworzą  eksperci ds. usług zaufania w tym e-Doręczeń, audytorzy systemów bezpieczeństwa, w tym audytorzy ISO 27001, CISSP oraz członkowie ETSI.  

O Obserwatorium.biz 

Stanowimy zespół specjalistów w dziedzinie finansów i technologii. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów technologicznych i biznesowych w instytucjach finansowych, IT oraz administracji publicznej. Współpracujemy z szeregiem ekspertów, którzy wspierają nas przy realizacji poszczególnych projektów. 

 

 

 

Data aktualizacji: 11.05.2024

Wypełnij formularz kontaktowy, skontaktujemy się z Tobą i zorganizujemy bezpłatną konsultację

  Powiązane