Europejski Portfel Cyfrowej Tożsamości coraz bliżej

Trójdialog o eIDAS2 – czyli legislacyjna droga nowelizacji eIDAS

Trwają prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzenia eIDAS i wchodzą w bardzo istotną fazę:

 

  • Komisja ITRE (prowadząca prace nad eIDAS w ramach Parlamentu Europejskiego) wraz z komisjami opiniodawczymi przyjęła na początku lutego 2023 r. swoje podejście ogólne oraz podjęła decyzję o zgodzie na przystąpienie do rozmów międzyinstytucjonalnych ( tzw. trój-dialogu) pomiędzy Komisją Europejską oraz Radą Unii Europejskiej. Ta ostatnia przyjęła swoje stanowisko ogólne w grudniu 2022r. Po formalnym zatwierdzeniu decyzji ITRE na posiedzeniu plenarnym PE start prac w ramach trój-dialogu zaplanowany jest na drugą połowę marca 2023r.

 

  • Również w lutym 2023 r. Komisja Europejska opublikowała pierwszą wersję wspólnych unijnych ram dla architektury referencyjnej narzędzi (toolbox ARF) służących wdrożeniu europejskiego portfela tożsamości cyfrowej (portfela EUDI). Ten techniczny szkielet, opracowany przez państwa członkowskie w ścisłej współpracy z Komisją, będzie podstawą do opracowania prototypu portfela, który może być używany do testowania w różnych przypadkach użycia w ramach tzw. wielkoskalowych projektów pilotażowych.

 

  • Komisja wspiera te projekty w ramach programu cyfrowego, współfinansowaniem w wysokości do 50 mln EUR w celu uwzględnienia przypadków użycia portfela o wysokim priorytecie, w tym mobilnego prawa jazdy, e-zdrowia, płatności oraz wykształcenia/kwalifikacji zawodowych. Wyłonione w grudniu 2022 r. cztery główne konsorcja rozpoczną pracę po podpisaniu stosownych umów w kwietniu 2023 r. Obecnie w konsorcjach trwają prace w ramach tzw. fazy zerowej a start pilotaży zaplanowany jest na początek maja. Czas przeznaczony na implementację i przetestowanie referencyjnego portfela w ramach pilotażu to 24 miesiące.

 

  • Komisja Europejska zakomunikowała o wyborze dostawcy pilota referencyjnego. Adopcja nowelizacji rozporządzenia zaplanowana jest na czwarty kwartał 2023 r. Na 2023r. zaplanowane są również adopcje nowych wersji ARF toolbox oraz rozwój wdrożenia wielu wersji referencyjnego portfela.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Jesteś zainteresowany/a dedykowanymi warsztatami lub szkoleniem z zakresu Europejskiego Portfela Tożsamości oraz eIDAS 2.0 – napisz do nas na adres: kontakt@obserwatorium.biz

 

 

Data publikacji: 3.03.2023

Powiązane