Ergonomia aplikacji ubezpieczeniowych

Już wkrótce kolejne spotkanie z cyklu jednodniowych, interaktywnych seminariów skierowanych do sektorów finansowego i administracyjnego poświęconych ergonomii usług i interfejsów. Głównym celem seminariów jest wymiana wiedzy i doświadczeń uczestników z perspektywy funkcji pełnionych w firmie oraz uzyskanie wiedzy dotyczącej rozpoznania potrzeb użytkownika i trendów w projektowaniu serwisów.

Każde seminarium jest poświęcone wybranej tematyce aktualnie ważnej dla uczestników. Seminaria odbywają się cyklicznie, cztery razy w roku. Formuła seminariów zawiera część merytoryczną w postaci prezentacji eksperckich oraz część warsztatową w postaci ćwiczeń praktycznych. Za nami dwa spotkania z przedstawicielami sektora bankowego oraz administracji publicznej.

Temat kolejnego, trzeciego spotkania to „Ergonomia aplikacji ubezpieczeniowych”. Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z realnymi przykładami najlepszych praktyk w zakresie ergonomii aplikacji ubezpieczeniowych. Omówione zostaną także trendy światowe – międzynarodowe narzędzia UX oraz efekty działań UX w w/w obszarach. W drugiej części seminarium uczestnicy będą mieli okazje wykorzystać zdobytą wiedzę w trakcie interaktywnych ćwiczeń warsztatowych.

Organizatorami seminariów są Symetria UX oraz Obserwatorium.biz. Partnerem tej edycji jest Izba Gospodarki Elektronicznej

#1 UX Power Day / Relacja

#2 UX Power Day / Relacja

Powiązane