Certyfikat UX-PM / oferta specjalna!

UX-PM to unikatowy na skalę międzynarodową program szkoleniowy certyfikowany przez stowarzyszenie UXalliance.

User Experience (UX) jest jednym z najbardziej innowacyjnych obszarów biznesu w ostatnich latach. Firmy stosujące w swojej pracy metodykę projektowania zorientowanego na użytkownika (UCD) w krótkim czasie zwiększają lojalność klientów i osiągają wymierne korzyści. Certyfikat kierowany jest do Project i Product Managerów.

Certyfikat kierowany jest do Project i Product Managerów, którzy chcą:

  • Wykorzystywać metodykę projektowania zorientowanego na użytkownika podczas tworzenia produktów i usług.
  • Integrować narzędzia i metody UX w celu podnoszenia jakości produktów i efektywności procesów.
  • Decydować, gdzie i kiedy inwestować w UX oraz jak śledzić skuteczność tych działań.
  • Certyfikacja pozwala firmom i organizacjom:

Certyfikacja pozwala firmom i organizacjom:

  • Zwiększyć transparentność, efektywność i jakość projektów realizowanych przez pracowników.
  • Wdrożyć wiedzę i umiejętności z zakresu inicjowania, wykonywania i kierowania projektami UX.
  • Oszacować, kiedy inwestycje w UX są potrzebne oraz kontrolować rentowność tych działań.

OFERTA SPECJALNA – ZNIŻKI na hasło „ObserwatoriumTEAM” dla zespołu oraz „ObserwatoriumVIP” dla uczestnika indywidualnego.

POLECAMY!

WIĘCEJ INFORMACJI

Powiązane