CommonSign Warsaw 2021

   

Temat wiodący: Dekada e-administracji, e-biznesu w Polsce – dokonania i wyzwania

 

Obserwatorium.biz, jako współorganizator konferencji, zaprasza do aktywnego udziału w jubileuszowej, dziesiątej konferencji poświęconej problematyce funkcjonowania podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania w naszym kraju w warunkach coraz większych potrzeb i możliwości w zakresie sprawnego funkcjonowania e-administracji i e-biznesu w Polsce.

Celem konferencji CommonSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego i e-identyfikacji oraz usług zaufania na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Poza firmami od lat aktywnymi w zakresie e-podpisu do udziału w konferencji tradycyjnie już zapraszamy również nowe firmy i osoby z prezentacjami dotyczącymi problematyki e-identyfikacji i e-uwierzytelniania w różnorodnych branżowych zastosowaniach.

Zaistniała w Polsce i Europie wiosną 2020r. i nadal obecna pandemia koronawirusa przyspieszyła procesy digitalizacji w życiu naszych społeczeństw i krajów, zmieniła codzienność funkcjonowania osób prywatnych, firm, biznesu i administracji. Nowoczesna Identyfikacja i uwierzytelnienie stron-uczestników wielu transakcji stało się konieczną praktyką i zaistniało na skalę dotychczas nie obserwowaną. Niezbędne jest pogłębione przenalizowanie tego procesu w jego wielu aspektach i na tej podstawie wskazanie kolejnych etapów jego rozwoju w najbliższych latach.

Do udziału w konferencji zapraszamy polskich i zagranicznych dostawców i użytkowników produktów ze sfery usług zaufania, e-identyfikacji oraz cybersecurity, a także przedstawicieli krajowej administracji centralnej i samorządowej. Poza firmami od lat aktywnymi w zakresie e-podpisu do udziału w konferencji zapraszamy również nowe firmy i osoby z prezentacjami dotyczącymi problematyki e-identyfikacji i e-uwierzytelniania w różnorodnych branżowych zastosowaniach.

 

Współorganizatorzy konferencji: NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Autenti, Trusted Information Consulting oraz Medien Service.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Powiązane