#4 UX Power Day – Seminarium dla Telco

Już wkrótce kolejne spotkanie z cyklu jednodniowych, interaktywnych seminariów skierowanych do sektorów telekomunikacyjnego, finansowego i administracyjnego poświęconych ergonomii usług i interfejsów.

Głównym celem seminariów jest wymiana wiedzy i doświadczeń uczestników z perspektywy funkcji pełnionych w firmie oraz uzyskanie wiedzy dotyczącej rozpoznania potrzeb użytkownika i trendów w projektowaniu serwisów.

Każde seminarium jest poświęcone wybranej tematyce aktualnie ważnej dla uczestników. Seminaria odbywają się cyklicznie. Formuła seminariów zawiera część merytoryczną w postaci prezentacji eksperckich oraz część warsztatową w postaci ćwiczeń praktycznych oraz interakcji z użytkownikami w trybie real-time. Praktyczny wymiar wydarzenie podkreśla fakt, że uczestnicy uzyskują wiedzę a temat swoich produktów od prawdziwych użytkowników oraz zakończą dzień z przetestowaną wstępnie koncepcją usprawnień.

Organizatorami seminariów są Symetria UX oraz Obserwatorium.biz.