Raport: eIDAS 2.0 – czym jest i jak zmieni rynek cyfrowy?

Raport „eIDAS 2.0 – czym jest i jak zmieni rynek cyfrowy?” to kompleksowy przewodnik po nowym Rozporządzeniu eIDAS 2.0. Znajdziesz w nim informacje nie tylko na temat tego, czego ono dotyczy i jakie nowe usługi wprowadza, ale także tego, w jaki sposób wpłynie on na rynek cyfrowy. Raport został przygotowany przez ekspertów Obserwatorium.biz, a premierowa prezentacja wniosków z opracowania odbyła się 20.06.2024r.  w trakcie „Trusted Economy Forum – Edycja polska – eIDAS 2.0„.

Główne wnioski raportu – eIDAS 2.0 w pytaniach i odpowiedziach

Jakiego rynku, usług i podmiotów dotyczy eidas 2.0?

 • Notyfikowanych systemów elektronicznej identyfikacji.
 • Dostawców usług zaufania mających siedzibę w Unii.
 • Przedsiębiorców stosujących Silne Uwierzytelnienia Użytkownika.

 

Jakie nowe rozwiązania i usługi wprowadza?

 • Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej.
 • Elektroniczne poświadczenia atrybutów.
 • Elektroniczna archiwizacja danych i dokumentów.
 • Rejestrowanie danych elektronicznych w rejestrze.
 • Zarządzanie zdalnymi urządzeniami do składania podpisu elektronicznego i pieczęci.

 

Jakie są podstawowe korzyści z wdrożenia eIDAS 2.0 dla rynku cyfrowego, firm i obywateli?

 • Ulepszona identyfikacja osób korzystających z wielu różnych usług niezależnie od branży i skali.
 • Uproszczony dostęp do cyfrowych usług w całej Unii.
 • Zwiększona kontrola użytkownika nad udostępnianiem danych.
 • Uproszczony dostęp do kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Kiedy wchodzi w życie?

 • Rozporządzenie eIDAS 2.0 weszło w życie 20 maja 2024 r.
 • Obowiązkowy dla TSP audyt zgodności z eIDAS 2.0 21.05 2026 r.
 • Zwiększona kontrola użytkownika nad udostępnianiem danych.
 • Ostateczny przewidywany termin emisji portfeli przez państwa członkowskie to listopad 2026 r.

 

Polecamy lekturę i zachęcamy do bezpłatnego pobrania.

 

Data aktualizacji publikacji: 20.06.2024

 

WIĘCEJ INFORMACJI