Fintech w Polsce – bariery i szanse rozwoju

Raport z pierwszych w Polsce badań sektora Fintech zrealizowany wspólnie z Fundacją Fintech Poland. Raport „FinTech w Polsce – bariery i szanse rozwoju” powstał w odpowiedzi na potrzebę przeprowadzenia pierwszych rzetelnych badań dotyczących tego sektora rynku. Pojęcie FinTech za granicą i w kraju jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Autorom tego raportu zależało na zebraniu w jednym dokumencie materiału, który będzie stanowił kompendium wiedzy o bieżącej sytuacji tego rynku w Polsce, mocno osadzonym w kontekście doświadczeń oraz obecnych trendów międzynarodowych.

Pobierz wersję polską Pobierz wersję angielską