Przygotowanie opinii w zakresie złożonego podpisu elektronicznego

Podpis elektroniczny jest stosowany w rozmaitych procesach biznesowych, których efektem jest oświadczenie woli. Podpis elektronicznych umożliwia zawarcie umowy, złożenie oferty w przetargu lub podpisanie umowy o pracę.  

Spotykamy się z różnymi rodzajami podpisu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny, zaawansowany podpis elektroniczny, podpis osobisty, podpis zaufany, a także z pieczęciami elektronicznymi. Weryfikacja i walidacja podpisów elektronicznych jest realizowana za pomocą różnych narzędzi i usług, jednakże w wielu sytuacjach wynik walidacji jest niejednoznaczny lub wymaga dodatkowej oceny eksperckiej.     

W Obserwatorium.biz wykonujemy opinie oraz ekspertyzy, które umożliwiają rozstrzygnąć o ważności, rodzaju, jak i skuteczności złożonego podpisu elektronicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenia eIDAS), wymaganiami prawnymi oraz normami technicznymi. 

W jakich sytuacjach możemy CI pomóc? 

  • Nie masz pewności, że otrzymany np. w przetargu dokument elektroniczny został podpisany przy użyciu podpisu kwalifikowanego w oparciu o europejskie przepisy 
  • Masz wątpliwości czy certyfikat, który towarzyszy podpisowi, był w momencie składania podpisu ważnym kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego, a podpis elektroniczny złożono za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego 
  • Nie masz narzędzi, które pozwolą zweryfikować czy otrzymany podpis kwalifikowany można uznać za ważny 
  • Podejrzewasz, że integralność dokument mogła zostać naruszona, został po podpisaniu uzupełniony o dodatkowe dane lub nie jesteś w stanie jednoznacznie potwierdzić zakresu zmian. 

 

O Obserwatorium.biz 

Stanowimy zespół specjalistów w dziedzinie usług zaufania, identyfikacji elektronicznej, bezpieczeństwa oraz posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów technologicznych i biznesowych w instytucjach finansowych, IT oraz administracji publicznej. Współpracujemy z szeregiem ekspertów, którzy wspierają nas przy realizacji poszczególnych projektów. 

 

 

Wypełnij formularz kontaktowy, skontaktujemy się z Tobą i zorganizujemy bezpłatną konsultację