Obserwatorium.biz pełnoprawnym członkiem ETSI

Z dumą informujemy, że Obserwatorium.biz zostało pełnoprawnym członkiem ETSI.

ETSI jest Europejską Organizacją Normalizacyjną (ESO). ETSI jest uznanym regionalnym organem normalizacyjnym zajmującym się sieciami i usługami telekomunikacyjnymi, nadawczymi i innymi sieciami i usługami łączności elektronicznej.

ETSI wspiera europejskie przepisy i prawodawstwo poprzez tworzenie Zharmonizowanych Norm Europejskich. Jedynie normy opracowane przez trzy europejskie organizacje normalizacyjne (CEN, CENELEC i ETSI) są uznawane za normy europejskie (EN).

ETSI zrzesza ponad 900 organizacji członkowskich na całym świecie z ponad 60 krajów i pięciu kontynentów. Lista członków zawiera Apple, Google, Microsoft, Samsung i wielu innych liderów rynku IT. W Polsce lista członków obejmuje 11 organizacji: Apple Polska, Intel Technology Poland, LG Electronics Polska, Instytut Łączności, Nokia Polska, Samsung Electronics Polska, Systemics PAB, T-Mobile Polska oraz UKE.

Eksperci Obserwatorium.biz będą uczestniczyć w pracach Komitetu Technicznego ds. Infrastruktury Podpisu Elektronicznego (TC ESI).

TC ESI odpowiada za standaryzację w ramach ETSI, wspierając obecne i przyszłe technologie podpisów elektronicznych i powiązanych usług (np. rejestrowane doręczenie elektroniczne, pieczęcie elektroniczne) oraz infrastruktury usług zaufania wspierających takie usługi. Standardy stworzone przez ESI wspierają przepisy eIDAS oraz możliwość świadczenia transakcji biznesowych i usług na odległość.

TC ESI jest wiodącym organem w ramach ETSI w zakresie podpisów elektronicznych, powiązanych usług i usług zaufania w celu ochrony transakcji elektronicznych i zapewnienia zaufania u partnerów biznesowych. TC ESI dodatkowo przygotowuje sprawozdania i podejmuje inne niezbędne działania w zakresie standaryzacji usług zaufania.

Jednym z głównych zadań ekspertów Obserwatorium.biz będzie opracowanie standardów Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej zgodnie z rozporządzeniem eIDAS2. Plan prac polega na opracowaniu standardu interfejsów Portfela w celu wsparcia wydawania elektronicznych poświadczeń atrybutów i tworzenia kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Obserwatorium.biz jest również aktywna w sektorze bankowym i wykorzystujemy to doświadczenie międzybranżowe do wspierania standaryzacji ETSI w dyrektywie PSD2, otwartej bankowości i silnym uwierzytelnianiu klienta.

 

 

Data publikacji: 5.01.2023

 

WIĘCEJ INFORMACJI