Obserwatorium.biz członkiem Forum Technologii Bankowych

Z przyjemnością informujemy, że dołączyliśmy jako Obserwatorium.biz do grona członków Forum Technologii Bankowych (FTB). Nasza współpraca zarówno z  FTB jak i Związkiem Banków Polskich, przy którym Forum jest afiliowane ma długą historię. Cieszymy się, że teraz w pełni dołączamy do Forum. 

Planowane działania Obserwatorium.biz w ramach członkostwa

Przede wszystkim chcemy dalej wspierać sektor bankowy we wdrażaniu i rozwoju rozwiązań z zakresu zdalnego onboardingu, pełnienia roli dostawcy tożsamości dla systemów eID i usług zaufania, budować kompetencje sektora w zakresie  rozpoznania i użycia podpisów, pieczęci oraz doręczeń elektronicznych. Mamy również nadzieję wspierać banki w poznawaniu  i wdrażaniu  nowości wynikających z planowanego wdrażania tzw. dyrektywy eIDAS2, w tym europejskiego portfela tożsamości cyfrowej.

 

Michał Tabor, Partner i Członek Zarządu Obserwatorium.biz, wskazuje dodatkowo na doświadczenie i know-how zespołu ekspertów Obserwatorium.biz, które w połączeniu z praktycznymi wdrożeniami innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie usług zaufania gwarantują wysoką jakość realizowanych projektów. Z kolei dr Milosz Brakoniecki, Partner i Członek Zarządu, podkreśla też działania edukacyjne realizowane przez firmę na rzecz rozwoju rynku cyfrowego – w szczególności otwarte szkolenia dla uczestników rynku. 

 

Dziękujemy za zaufanie i jesteśmy gotowi do dalszego podejmowania do wspólnych działań i projektów! 

 

 

Data publikacji: 4.01.2023

Powiązane