Nowe regulacje: eIDAS i PSD2 dla instytucji finansowych

W 2016r. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia eIDAS regulującego europejskie ramy dla rynku e-identyfikacji oraz usług zaufania (w tym podpisu elektronicznego) zrealizowaliśmy w Instytucie Maszyn Matematycznych SZKOLENIE „NOWE REGULACJE: eIDAS I PSD2 DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH”. W szkoleniu uczestniczyło kilkudziesięciu reprezentantów największych instytucji finansowych w Polsce.  DLACZEGO TE ZMIANY SĄ TAK ISTOTNE DLA BANKÓW I CAŁEGO SEKTORA FINANSOWEGO?​

eIDAS – wytworzy nowy rynek – e-identyfikacji oraz usług zaufania zarówno w sektorze publicznym jak i komercyjnym. Banki i inne instytucje finansowe będą mogły pełnić różne role na tym rynku, stając się zarówno dostawcami identyfikacji klienta jak i „biorcami” wykorzystując zewnętrznych dostawców do bezpiecznej identyfikacji nowego klienta. Zdecydowanie uelastyczni i upowszechni się rynek usług zaufania, w tym podpisów elektronicznych, który umożliwi realną cyfryzację szeregu usług publicznych i biznesowych, które do tej pory musiały być realizowane drogą tradycyjną.

 

​PSD2– z jednej strony wymusi na bankach większą elastyczność w zakresie współpracy z partnerami zewnętrznymi, którzy chcą oferować nowoczesne usługi finansowe, ale z drugiej unormuje i wprowadzi jeszcze więcej innowacyjności na rynek bankowości i płatności elektronicznych. Usługi dostępu do rachunku, inicjowania płatności czy agregowania informacji o rachunkach w różnych instytucjach staną się bardziej powszechne, a przede wszystkim bezpieczne, zapewniając bankom i innym uprawnionym podmiotom możliwość kreacji nowych okazji biznesowych.

 

Część merytoryczną szkolenia prowadzi ekspert Magdalena Borowik z Fundacji Fintech Poland.

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt na adres: szkolenia@obserwatorium.biz

Powiązane