Michał Tabor edytorem standardu przy ETSI

MICHAŁ TABOR EDYTOREM STANDARDU PRZY ETSI

Michał Tabor, Partner i Członek Zarządu Obserwatorium.biz sp. z o.o. został oficjalnie edytorem wypracowywanego standardu dla certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych na rzecz usług przewidzianych w ramach dyrektywy PSD2. Standard będzie przygotowany przez EuropeanTelecommunicationsStandardsInstitute (ETSI), które tworzy przewidziane prawem europejskim standardy dla funkcjonowania podpisu elektronicznego i usług zaufania. W wyniku prac podjętych przez ETSI wspólnie z ERPB (Euro Retail Payments Board), powstał publiczny dokument z pierwszych uzgodnień dotyczących określenia podstawowej roli certyfikatów kwalifikowanych w wymianie informacji oraz ogólne założenia ich funkcjonowania w ramach dyrektywy.

Jako Obserwatorium.biz Sp. z o. o. jesteśmy niezmiernie usatysfakcjonowani, że dotychczasowe zaangażowanie partnera spółki, Michała Tabora jako eksperta ETSI zostały docenione poprzez przyznanie mu kluczowej roli edytora wyżej określonej normy, na poziomie całego wspólnego rynku europejskiego. Wierzymy, że dzięki budowie bezpiecznych i bazujących na europejskich normach (w tym eIDAS) standardów, wdrożenie realnych rozwiązań biznesowych bazujących na dyrektywie PSD2 będzie przyczyniało się do rozwoju europejskiego rynku płatniczego, z zapewnieniem odpowiednego poziomu bezpieczeństwa informatycznego oraz systemowego.

POBIERZ DOKUMENT