VIII Konferencja CommonSign Warsaw / 12.12.2018

VIII Konferencja CommonSign Warsaw 2018
Patronat Honorowy: Ministerstwo Cyfryzacji

Temat wiodący: E-administracja w Polsce 2020+
Electronic Signature Interoperability Summit
12 grudnia 2018 r., Hotel Novotel, Warszawa-Centrum

NASK – Państwowy Instytut Badawczy i Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w kolejnej, ósmej już, imprezie poświęconej e-identyfikacji, podpisowi elektronicznemu i usługom zaufania.

Celem CommomSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Do udziału w konferencji zapraszamy polskich i zagranicznych dostawców i odbiorców aplikacji oraz usług zaufania a także przedstawicieli administracji.

W programie konferencji CommonSign 2018 planujemy umieszczenie prezentacji dotyczących kolejnych aktualnych i ważkich tematów takich jak m.in.:

  • e-identyfikacja polskich obywateli, rozwiązania dokumentowe i mobilne
  • rozwój usług elektronicznej identyfikacji i zaufania w Polsce
  • ochrona danych osobowych w obecnym stanie prawnym (RODO)
  • podpisy elektroniczne nowej generacji
  • rozwiązania bankowe a potrzeby e-administracji i e-zdrowia
  • interoperacyjność i standaryzacja stosowanych narzędzi
  • cyberbezpieczeństwo obywateli, instytucji i systemów.

Obserwatorium.biz jest partnerem CommonSign Warsaw 2018

OFERTA SPECJALNA – 20% zniżki na hasło „Obserwatorium.biz”. Zapraszamy udziału!

WIĘCEJ INFORMACJI