Złoty Bankier 2021 – szukamy Złotego Banku… i Innowacji FinTech

Złoty Bankier to największy w kraju projekt badawczy dotyczący poziomu obsługi bankowej, jakości produktów, komunikacji reklamowej i w social media oraz społecznego zaangażowania banków. 

Nagroda główna 

Złoty Bank 2021 – Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi 

W ramach projektu, w pierwszym kwartale 2021 roku Obserwatorium.biz wspólnie z wiodąca firmą badawczą Kantar, po raz kolejny zbadają jakość obsługi klienta w 14 polskich bankach. 

Ocenie podlegać będzie podejście do klienta, umiejętność rozpoznania jego potrzeb oraz szeroko pojęta jakość obsługi. Zbadane zostaną wszystkie kanały obsługi oferowane przez bank i ich użyteczność. W tym roku przywiążemy większą wagę do obsługi w kanałach mobilnych oraz dostępności cyfrowych form kontaktu z bankiem, uwzględnimy także rosnącą popularność BLIK. Realizowane będzie również badanie dostępności systemowej serwisów bankowości elektronicznej.  

Badanie ma na celu podniesienie jakości obsługi w instytucjach finansowych i zwrócenie uwagi na te obszary, które są ważne z punktu widzenia klientów. Szczegółowe wyniki dostępne będą dla poszczególnych banków w dedykowanych raportach. 

Partnerami wspierającymi badania są Symetria UX oraz Monit24. 

 

Nagrody specjalne 

Innowacja Fin-Tech 

Ponownie nagrodzona zostanie najlepsza innowacja technologiczna wdrożoną w szeroko pojętym sektorze finansowym (FinTech). W tegorocznej edycji zgłaszać można projekty wdrożone w okresie 02.2020 – 02.2021. Przyjmowane są zgłoszenia zarówno od banków, firm z sektora FinTech, jak i np. z sektora ubezpieczeniowego. 

Kapituła złożona z ekspertów Bankier.pl, PRNews.pl, Pulsu Biznesu, Obserwatorium.biz i autorytetów rynkowych oceni projekty pod kątem ich innowacyjności, impaktu rynkowego i potencjału rozwojowego. 

Bezpieczny bank – Najlepsze praktyki 

Laureaci wyłonieni zostaną na podstawie wyników 2-miesięcznego audytu bezpieczeństwa systemów bankowości internetowej i mobilnej z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa. W ramach audytu eksperci cyberbezpieczeństwa przeprowadzą testy zabezpieczeń i stabilności serwerów bankowych. Celem badania jest weryfikacja systemów bankowości internetowej i mobilnej, która pozwoli na sprawdzenie zgodności funkcjonowania systemów banku z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa oraz edukacji klientów w tym zakresie. Partnerem wspierającym tej kategorii jest Securing. 

Szczegółowe wyniki rankingu Złoty Bankier 2021 zostaną ogłoszone 22 kwietnia br. 

 

Data publikacji: 1.02.2021

WIĘCEJ INFORMACJI

Powiązane