Co to jest rejestrowane doręczenie elektroniczne?

Tradycyjna forma przesyłek, a więc fizyczne przekazywanie ich papierowych wersji zajmuje sporo czasu i wymaga rozbudowanego systemu. Rejestrowane doręczenie elektroniczne jest cyfrową alternatywą, dzięki której nadanie i odebranie takiej przesyłki może odbyć się w ciągu kilku chwil.

Rejestrowane doręczenie elektroniczne jako zastępstwo tradycyjnych przesyłek poleconych
W przypadku e-delivery, za doręczenie odpowiada dostawca usługi, który nie jest w inny sposób zaangażowany w daną transakcję elektroniczną. Podobnie jak przy tradycyjnych przesyłkach, to on jest odpowiedzialny za przekazanie jej od nadawcy – do odbiorcy. W trakcie takiego przekazania istotne jest również bezpieczeństwo całego procesu, które opiera się na:

  • dowodach na posługiwanie się przekazywanymi danymi,
  • elektronicznym potwierdzeniu wysłania i odbioru danych*,
  • ochronie tych danych przed uszkodzeniem, utratą, zmianą czy kradzieżą,
  • identyfikacji odbiorcy i nadawcy.

Skutek prawny rejestrowanego doręczenia elektronicznego nie może być kwestionowany, z tego powodu, że jest to usługa elektroniczna. Istotnym jest również, że dostawca usługi musi zapewnić:

  • poufność dokumentu,
  • integralność dokumentu.

Dla zachowania bezpieczeństwa na najwyższym poziomie, możliwe jest skorzystanie z kwalifikowanego doręczenia elektronicznego.

*Elektroniczne potwierdzenie wysłania i odbioru danych daje pewność co do nadawcy, odbiorcy, a także czasu doręczenia.

 

Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
Dzięki rozporządzeniu eIDAS i przepisom krajowym, kwalifikowane doręczenie elektroniczne musi spełniać szereg wymogów, a dostawca takiej usługi jest pod kontrolą organu nadzoru.

 

Rewolucja w administracji publicznej
Dzięki procedowanemu przez sejm projektowi ustawy o doręczeniach elektronicznych, możemy spodziewać się sporych zmian w funkcjonowaniu urzędów. Przewiduje się, że za kilka lat e-delivery będzie głównym sposobem komunikacji z podmiotami publicznymi, ponieważ każdy z nich będzie zobowiązany do posiadania skrzynki, z której można odbierać doręczenia elektroniczne.

Nowy system nie zastąpi całkowicie kontaktu bezpośredniego i listownego, jednak ma predyspozycje do znacznego zmniejszenia kolejek i przyspieszenia procesów urzędowych. Istotną informacją jest to, że e-doręczenie ma być równoważne z wysłaniem listu poleconego z potwierdzeniem odbioru lub doręczenia osobistego. Wdrożenie nowych rozwiązań może się jednak wiązać z pewnymi trudnościami, w przypadku wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą konsultingową. Więcej informacji o rozwoju usług zaufania w Polsce znajduje się w naszym raporcie.

 

Data publikacji: 9.09.2020