RAPORT EID 2017 – ELEKTRONICZNA IDENTYFIKACJA W POLSCE | Obserwatorium biz

raport
RAPORT EID 2017 – ELEKTRONICZNA IDENTYFIKACJA W POLSCE

Raport eID 2017 – Elektroniczna Identyfikacja w Polsce przygotowany wspólnie przez ekspertów Obserwatorium.biz oraz Accenture ma na celu określenie bieżącego stanu rynku usług eID tj. elektronicznej identyfikacji i powiązanych z nimi usług zaufania w Polsce w 2017 roku. Patronat honorowy nad raportem objęło Ministerstwo Cyfryzacji. Patronat medialny objęła Gazeta Bankowa oraz portal Bankier.pl.

Premiera Raportu będzie miała miejsce podczas XVII Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego w dn. 6 – 7 czerwca w Szczecinie.

Raport dotyczy zarówno narzędzi stosowanych w sektorze komercyjnym jak i administracyjnym. W poszczególnych częściach raportu traktujemy o tym czym jest elektroniczna identyfikacja z perspektywy obywatela, konsumenta i przedsiębiorcy oraz staramy się określić wymierne korzyści oraz obalić mity na temat eID. Raport wskazuje na bieżące prawodawstwo oraz praktykę stosowanych narzędzi, równocześnie skupiając się na kierunkach dalszego rozwoju tego rynku, głównie poprzez wskazanie głównych katalizatorów jego rozwoju, określenie możliwości monetyzacji, wskazanie realnych ryzyk i zagrożeń czy zarysowanie konkretnych scenariuszy implementacji rozwiązań w sektorze publicznym i komercyjnym. Raport powstaje na bazie analiz rynkowych, wywiadów z ekspertami oraz zrealizowanych badań ilościowych i jakościowych.

Jesteś zainteresowany Raportem? Zapisz się naszego newslettera i zyskaj dostęp do Raportu w dniu jego premiery!
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA