szkolenie
PROJEKTOWANIE ERGONOMICZNYCH INTERFEJSÓW W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Już wkrótce kolejne spotkanie z cyklu jednodniowych, interaktywnych seminariów skierowanych do sektorów finansowego i administracyjnego poświęconych ergonomii usług i interfejsów. Głównym celem spotkań jest wymiana wiedzy i doświadczeń uczestników z perspektywy funkcji pełnionych w firmie oraz uzyskanie wiedzy dotyczącej rozpoznania potrzeb użytkownika i trendów w projektowaniu serwisów.

Każde seminarium jest poświęcone wybranej tematyce aktualnie ważnej dla uczestników. Seminaria odbywają się cyklicznie, cztery razy w roku. Formuła spotkań zawiera część merytoryczną w postaci prezentacji eksperckich oraz część warsztatową w postaci ćwiczeń praktycznych.

Pierwsze seminarium skierowane do sektora bankowego odbyło się marcu br. Spotkanie było okazją do inspirującej wymiany myśli w gronie przedstawicieli największych banków działających w Polsce.

Temat najbliższego spotkania to „Projektowanie ergonomicznych interfejsów w administracji publicznej”. Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z realnymi przykładami najlepszych praktyk dotyczących projektowania ergonomicznych interfejsów w administracji publicznej. Omówione zostaną także trendy światowe – międzynarodowe narzędzia UX oraz efekty działań UX w w/w obszarach. W drugiej części seminarium uczestnicy będą mieli okazje wykorzystać zdobytą wiedzę w trakcie interaktywnych ćwiczeń warsztatowych.

Organizatorami seminariów są Symetria UX oraz Obserwatorium.biz.

Serdecznie zapraszamy!

WIĘCEJ INFORMACJI