Raport
Chmury nad dochodami bankowości detalicznej – czy jest na nie sposób?

Raport ten jest próbą odpowiedzenia na pytanie czy i jak banki mogą poradzić sobie z negatywnymi czynnikami makroekonomicznymi i regulacyjnymi, które w znaczący sposób wpłynęły na obniżenie przychodów banków w pierwszym kwartale 2015 roku.

Pobierz wersję polską