Raport
Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej 08/2015

Raport dotyczy nowego podejścia do narzędzi uwierzytelniania i autoryzacji z uwzględnieniem kanału mobilnego oraz opisuje systemowe zabezpieczenia instytucji finansowych ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji oraz zagrożeń z pierwszej połowy 2015 roku.

Pobierz wersję polską