Wsparcie cyberbezpieczeństwa dla samorządów: jak skorzystać z grantów z Obserwatorium.biz

Cyberbezpieczny Samorząd to bezpośrednie wsparcie jednostek samorządu terytorialnego na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa przez Ministerstwo Cyfryzacji – Centrum Projektów Polska Cyfrowa i wspierany środkami z Unii Europejskiej jako program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

 

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, ma przyczynić się do:

 • wdrożenia lub aktualizacji dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI),

 • wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,

 • wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,

 • podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST z zakresu bezpieczeństwa informacji, cyberzagrożeń i mechanizmów ochrony,

 • przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

 

1. Analiza potrzeb JST

 • Pierwszym krokiem w skorzystaniu z naszych usług jest analiza potrzeb cyberbezpieczeństwa. Obejmuje to diagnozę słabych punktów w infrastrukturze oraz rekomendacje działań.

2. Przygotowanie wniosku

 • Następnie pomagamy w opracowaniu wniosku i planów działania tak, aby były one zgodne z wytycznymi projektu grantowego. Pomagamy zweryfikować koszty kwalifikowane oraz odpowiednio przygotować wniosek zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

3. Złożenie wniosku o grant

 • Wspieramy w złożeniu wniosku o grant na realizację planów z zakresu cyberbezpieczeństwa.

4. Realizacja projektu

 • Po uzyskaniu grantu pomagamy w implementacji zabezpieczeń, śledzeniu postępów i raportowaniu, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa. 
 • Oferujemy usługę inżyniera kontraktu, który jest osobą techniczną, mającym na celu zapewnienie efektywnego zarządzania umowami i procesami związanymi z projektem. Inżynier kontraktu pełni wiele ról, takich jak: 
  • nadzorowanie zgodności wymogów technicznych kontraktu z zadaniami i celami projektu,
  • weryfikacja postępów prac i osiągnięć w ramach kontraktu, wsparcie w audycie końcowym,
  • rozstrzyganie wszelkich sporów i niejasności technologicznych wynikających z kontraktu.

5. Szkolenia i wsparcie

 • Oferujemy także szkolenia i ciągłe wsparcie w utrzymaniu i aktualizacji systemów zabezpieczeń.

 • Dzięki naszej pomocy, proces związany z poprawą cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego JST staje się mniej złożony i bardziej efektywny.

 

O Obserwatorium.biz

Obserwatorium.biz to zespół ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, którzy specjalizują się w wsparciu dostawców usług zaufania i potwierdzania tożsamości. Nasza oferta kierowana jest także do samorządów w zakresie zdobycia grantów na zabezpieczenia cybernetyczne.

Nasz zespół ma ponad 8 lat doświadczenia w realizacji projektów i audytów cyberbezpieczeństwa dla różnorodnych sektorów, w tym dla banków i instytucji publicznych.

 

Wypełnij formularz kontaktowy, skontaktujemy się z Tobą i zorganizujemy bezpłatną konsultację