Audyt systemów identyfikacji elektronicznej dla dostawców tożsamości

Wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w ramach Węzła Krajowego/Krajowego Schematu Identyfikacji Elektronicznej wymaga poddawania się przez podmioty niepubliczne, w tym przede wszystkim banki niezależnemu audytowi, który potwierdzi spełnienie wymagań rozporządzenia eIDAS.

 

Jakie podmioty muszą przejść audyt?

Usługa skierowana do dostawców tożsamości, w tym przede wszystkim banków.

 

Celem audytu jest:

  • Potwierdzenie zgodności w szczególności z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/1502

  • Zweryfikowanie skuteczności funkcjonowania procesów w zakresie zarządzania środkami identyfikacji elektronicznej

  • Sprawdzenie czy wdrożone są podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa w zakresie utrzymania systemu identyfikacji elektronicznej

 

Co możemy zrealizować w ramach projektu audytowego?

  • Zbadać procesy w zakresie zarządzania środkami identyfikacji elektronicznej

  • Dokonać przeglądu praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji w kontekście systemu identyfikacj

  • Dostarczyć raport zawierający ocenę zgodności z wymaganiami rozporządzenia 2015/1502 uznawany przez Ministerstwo Cyfryzacji

 

 

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym przedstawicielem w celu przedstawienia możliwości wsparcia. Chcesz dowiedzieć się więcej? Wypełnij poniższy formularz

 

 

Jakie są nasze narzędzia pracy?

  • Przegląd dokumentacji podmiotu

  • Wywiady audytowe

  • Przegląd systemu identyfikacji elektronicznej

  • Na zespół audytorów składają się eksperci bezpieczeństwa, w tym audytorzy ISO 27001, CISSP oraz członkowie ETSI. 

 

O Obserwatorium.biz

Stanowimy zespół specjalistów w dziedzinie finansów i technologii posiadających bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów technologicznych i biznesowych w instytucjach finansowych, IT oraz administracji publicznej. Współpracujemy z szeregiem ekspertów, którzy wspierają nas przy realizacji poszczególnych projektów.

Wypełnij formularz kontaktowy, skontaktujemy się z Tobą i zorganizujemy bezpłatną konsultację