Analityka rynków zagranicznych dla Qualified Trust Service Providers & Identity Proofing Providers

Posiadanie informacji o rynku oraz o produktach konkurencji jest dla każdego przedsiębiorstwa istotnym czynnikiem w budowaniu strategii produktowej oraz przewagi konkurencyjnej. Rynek usług zaufania oraz usług potwierdzenia tożsamości w Unii Europejskiej nieustannie się zmienia i rozwija, co jako Obserwatorium.biz aktywnie monitorujemy.

Zmiany są spowodowane:

 • reorganizacją podejścia przedsiębiorstw oraz samych użytkowników
 • okresem pandemii, który obnażył braki w cyfryzacji, ale i wymusił przyspieszenie zmian
 • nastawieniem samych obywateli w poszczególnych krajach
 • nowelizacją rozporządzenia eIDAS, zwłaszcza w kontekście wprowadzenie Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości.

 

Co możemy przygotować w ramach projektu analityczego?

 • dogłębną analizę konkretnego rynku/kraju pod kątem usług, dostawców, lokalnych przepisów
 • horyzontalną analizę konkretnej usługi, np. e-doręczeń lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub portfela tożsamości na wszystkich rynkach UE
 • aktualny status regulacyjny dotyczący postępu prac nad eIDAS 2.0 i powiązanymi regulacjami
 • przegląd dostawców usług zaufania i eID w UE (liczba podmiotów w poszczególnych krajach, świadczone usługi)
 • dogłębną analizę konkretnych usług zaufania, dostawców eID oraz dostawców usług potwierdzenia tożsamości

 

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym przedstawicielem w celu przedstawienia możliwości wsparcia.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wypełnij poniższy formularz

 

Jakie są nasze narzędzia pracy?

 • wywiady z ekspertami rynkowymi dotyczące wybranego obszaru rynku
 • badania statystyczne
 • analizy prawno-technologiczne
 • desk resarch,
 • testowanie rozwiązań (np. UX),
 • współpraca z ekspertami z zakresu prawa, IT, e-Commerce, UX,
 • wiedza zatrudnianych ekspertów (członkowie ETSI, eksperci eiDAS oraz eID)

 

O Obserwatorium.biz

Stanowimy zespół specjalistów w dziedzinie finansów i technologii posiadających bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów technologicznych i biznesowych w instytucjach finansowych, IT oraz administracji publicznej. Współpracujemy z szeregiem ekspertów, którzy wspierają nas przy realizacji poszczególnych projektów.

Wypełnij formularz kontaktowy, skontaktujemy się z Tobą i zorganizujemy bezpłatną konsultację