Materiały

Znajdują się tu treści, które wynikają z naszej działalności biznesowej. Dzięki codziennej pracy i zdobywanym doświadczeniom, tworzymy zbiór merytorycznych materiałów dotyczących strategii cyfrowych. Jesteśmy na bieżąco w świecie elektronicznych rozwiązań i zachęcamy do bliższego przyjrzenia się cyfrowej transformacji od strony teoretycznej, jak również praktycznej.

JUŻ WKRÓTCE SZKOLENIA Z PODPISU ELEKTRONICZNEGO!8.02.2021 | Szkolenie BASIC z podpisu elektronicznego:
Weryfikacja, aspekty prawne, technologiczne i praktyczne metody wykorzystania podpisu elektronicznego15.02.2021 | Szkolenie PRO z podpisu elektronicznego:
Jak wdrożyć elektroniczną identyfikację oraz podpis elektroniczny w średnim i dużym przedsiębiorstwie? 

 

Warto wiedzieć